Activităţi de formare şi ateliere de lucru destinate lucrătorilor de tineret din mediul non-guvernamental

Agenţia Naţională Antidrog şi Asociaţia Armonia Educativă derulează activităţi de formare şi ateliere de lucru destinate lucrătorilor de tineret din mediul non-guvernamental din România, Franţa, Marea Britanie, Lituania, Letonia şi Bulgaria, pentru prevenirea conflictelor şi comportamentelor adictive în rândul grupurilor vulnerabile. În contextul dezvoltării parteneriatului cu societatea civilă, cele două structuri îşi propun să contribuie la priorităţile politicilor de tineret de la nivel european prin îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor lucrătorilor de tineret, prin responsabilizarea şi implicarea activă a acestora în reducerea, prevenirea şi combaterea comportamentelor adictive şi conflictelor în rândul tinerilor. Activităţile care se vor desfăşura în parteneriat urmăresc:  dezvoltarea de abilităţi şi aptitudini în prevenirea comportamentelor adictive şi violenţei în rândul tinerilor pe parcursul a două ateliere de lucru nonformale, derulate la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog în zilele de 6 şi 7 aprilie 2013;  realizarea unui newsletter comun, destinat prevenirii şi combaterii conflictelor în rândul tinerilor, la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog în perioada 9 – 10 aprilie 2013;  organizarea unei dezbateri interactive privind prevenirea şi combaterea comportamentelor adictive şi violenţei în rândul tinerilor şi dezvoltarea de programe alternative, în data de 11 aprilie 2013, la Colegiul Naţional Matei Basarab. Metodele de lucru utilizate combină instruirea nonformală şi informală, activităţi de grup, schimburi de experienţă, joc de rol cu simularea violenţei unui grup de tineri şi intervenţia practică a participanţilor aflaţi în situaţie de risc conflictual şi dezbateri publice. Prin prezentarea unor exemple de bune practici din domeniul prevenirii consumului de droguri, a comportamentelor deviante şi conflictuale în rândul tinerilor, participanţii vor avea posibilitatea dezvoltării de abilităţi concrete de lucru cu tinerii, a dobândirii de cunoştinţe actuale şi creşterii gradului de responsabilizare faţă de aceste fenomene sociale. Agenţia Naţională Antidrog asigură suportul formativ şi organizatoric cu specialişti din domeniul reducerii cererii de droguri, al formării şi documentării în domeniul drogurilor, dar şi cu voluntarii săi antidrog. Demersurile se înscriu în contextul unui parteneriat de colaborare încheiat între cele două structuri şi beneficiază de participarea unor organizaţii non-guvernamentale din Franţa – Connexion Roumanie, Marea Britanie – Romanca Society, Lituana – RJOS “Apvalus stalas”, Bulgaria – Index Foundation şi Letonia – Fund for Society, partenere ale Asociaţiei Armonia Educativă în implementarea proiectului Armonia Tinerilor, finanţat prin programul Tineret în Acţiune – actiunea 4.3.A.N.A. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Skip to content