Activităţi pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la unităţile de turism

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” al judeţului Constanţa, prin inspectorii Inspecţiei de prevenire desfăşoară, zilnic, acţiuni preventive la unităţile de turism şi alimentaţie publică din toate staţiunile de pe litoral. Aceste acţiuni s-au concretizat, în cursul lunii iulie, în verificarea a 36 obiective şi aplicarea a 21 de avertismente şi 15 amenzi în valoare totală de 20.500 lei. Numai în ultimele două săptămâni s-au efectuat acţiuni de control la 18 obiective din staţiunile Saturn şi Eforie Nord, dintre care zece hoteluri, două vile, cinci restaurante şi un camping. Acţiunile de control s-au finalizat cu aplicarea a 14 sancţiuni, dintre care şapte avertismente şi tot atâtea amenzi în valoare totală de 9.500 lei.În timpul acţiunilor de control efectuate la unităţile de turism şi alimentaţie publică a fost depistat un total de 64 deficienţe (dintre care 13 au fost remediate pe timpul controlului) care au vizat în principal următoarele:- neîntocmirea planului de intervenţie pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă şi a fişei obiectivului;- neprotejarea golurilor de circulaţie funcţională ce asigură legătura între casa de scări şi nivelurile construcţiei cu elemente de inchidere prevăzute cu sisteme de autoînchidere;- neverificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor existente, aflate în dotarea construcţiilor (stingătoarele) în conformitate cu prevederile tehnice şi lipsa dotării minime cu mijloace de primă intervenţie (1 stingător tip P6 la 250 mp, dar minim 2 pe nivel);- nemenţinerea în bună stare a instalaţiei de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice (lipsa legăturii între conductorii care compun centura de pe terasa unui hotel, lipsa conexiunii la conductorii de coborâre);- neasigurarea dotării cu accesorii de trecere si refulare a apei a unor hidranţi interiori şi exteriori de incendiu; – utilizarea siguranţelor fuzibile necalibrate la unele dintre tablourile electrice, precum şi exploatarea instalatiilor electrice cu improvizaţii;- nedotarea unora dintre structurile de primire turistice cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii, pentru personal;- blocarea accesului la unele dintre căile de acces, intervenţie şi evacuare.Centrul de Comunicare Constanţa


Alte articole:
Sari la conținut