Activităţile nelegale din Complexul Comercial « Europa »

Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atănăsoaei, a susţinut azi, 29.11.2011, la sediul M.A.I., o conferinţă de presă referitoare la Activităţile nelegale ce se desfăşoară în Complexul Comercial «Europa».Începând cu dimineaţa zilei de azi, 29.11.2011, Complexul Comercial « Europa » va face obiectul unor controale repetate ale instituţiilor statului, privind, în principal, combaterea evaziunii fiscale, precum şi respectarea legilor referitoare la autorizarea acţiunilor de comerţ.La nivelul Capitalei, s-a constituit un Grup de Intervenţie sub coordonarea Prefectului Capitalei, Mihai Cristian Atănăsoaei, format din următoarele instituţii : Garda Financiară, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia, Jandarmeria, ca principal obiectiv fiind combaterea fenomenului evazionist, şi nu numai.De-a lungul timpului, instituţiile Statului au efectuat diverse şi numeroase controale, în urma cărora s-a constatat că multe legi au fost încălcate cu obstinenţă, astfel :- din punct de vedere al Oficiului pentru Protecţia Consumatorului:• lipsa de informaţii privind denumirea şi adresa producătorului, principalele caracteristici ale produselor (ex.: compoziţie fibroasă la produse textile);• instrucţiuni de utilizare/ întreţinere netraduse în limba română;• neacordarea garanţiei la produse de folosinţă îndelungată;• neafişarea preţurilor;• lipsa instrucţiuni de întreţinere/ utilizare (ex.: coduri de întreţinere pentru produse textile, cărţi tehnice la produse de folosinţă îndelungată);• neafişarea denumiri societăţii şi a C.U.I.;• neautorizarea punctului de lucru.- din punct de vedere al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă:• nu s-a obţinut autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor/ de securitate la incendiu pentru complexul comercial în ansamblu, corespunzător dispoziţiilor actelor normative de reglementare în domeniu, în vigoare la datele de edificare a zonelor comerciale ;• nu este asigurată resursa proprie de apă pentru combaterea incendiilor, (rezervoare de apă, grupuri de pompare, hidranţi exteriori de incendiu, surse de rezervă de alimentare cu energie electrică a consumatorilor cu rol de securitate la incendiu etc.) ;• din cauza organizării haotice şi nelegale a complexului, a aglomerării de autovehicule, mai ales pe Sos. Colentina şi pe str. Moroieni, se îngreunează substanţial posibilităţile de intervenţie şi se măresc în mod corespunzător timpii operativi de răspuns al forţelor şi mijloacelor specializate în situaţie de urgenţă în incinta complexului ;• posibilităţi de propagare rapidă a incendiilor produse în incinta complexului comercial.- din punct de vedere al Poliţiei Economice :• peste 90% din activitatea comercială este neînregistrată – un lucru specific acestui complex fiind inexistenţa sistematizării standurilor, acestea fiind greu de identificat şi de stabilit în cadrul acţiunilor organizate ;• inexistenţa contractelor de închiriere şi a declarării punctelor de lucru la majoritatea societăţilor aflate în incinta complexului, iar ca metodă nouă de evaziune fiscală, s-a constatat desfăşurarea de activităţi comerciale de către persoane fizice, fără îndeplinirea condiţiilor legale, aceştia preferând să abandoneze marfa şi fiind foarte greu de identificat ulterior ;• în această zonă comercială se comit atât infracţiuni de evaziune fiscală, cât şi infracţiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, în sensul comercializării produselor contrafăcute sau purtând însemnele unor mărci protejate de lege ;• de altfel, imensele sume de bani obţinute din economia subterană sunt schimbate în valută şi transferate în străinătate, fără a exista o contraprestaţie a acestor transferuri, conducând în felul acesta la dezechilibrarea şi mai accentuată a balanţei de plăţi.- din punct de vedere al Direcţiei de Sănătate Publică :• construcţiile metalice în care se comercializează produse nealimentare şi alimentare, sau se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică sunt improvizate, degradate;• neasigurarea curăţeniei permanente, a efectuării operaţiunilor de dezinfecţie, precum şi neîndepărtarea reziduurilor solide, în condiţiile stabilite de normele de igienă in vigoare;• grupuri sanitare insalubre.- din punct de vedere al Gărzii Financiare :• conform analizelor Gărzii Financiare, evaziunea fiscală din Centrul Comercial « Europa » se ridică la peste 12 mil. €/anual, adică peste 1 mil. €/lună ;• comercializarea de mărfuri fără documente de provenienţă, • nerespectarea normelor contabile şi a prevederilor legale cu caracter financiar – fiscal;• spălare de bani; • mărfuri de contrabandă; • înfiinţarea/ desfiinţarea societăţilor comerciale, funcţionarea pe firma fantomă şi mai ales scara largă la care se proliferează acest fenomen constituie o problemă pentru instituţia noastră;• necunoaşterea limbii romane de către comercianţii străini (cea mai mare parte de origine asiatică);• lipsa, în foarte multe cazuri, a evidenţelor, inventarelor sau documentelor care însoţesc în mod normal o activitate comercială; • în cazurile în care aceştia susţin că fac comerţ cu amănuntul, punctul de vânzare nu este dotat in mod deliberat cu casa de marcat. Menţionăm că în aceste cazuri sancţiunile aplicate conform prevederilor OUG 28 / 1999 rep. îşi fac cu greu efectul întrucât comercianţii străini îşi transferă marfa către alţi angrosişti, efectul suspendării activităţii fiind astfel anulat. Un alt aspect care trebuie amintit este efortul pe care trebuie să-l facă echipa de control pentru a încasa amenda; în situaţia în care aceasta nu este încasată pe loc, contravenţia va rămâne neîncasată, măsurile de executare silită fiind tardive în condiţiile în care comerciantul dispare;• caracterul de clan al relaţiilor existente între comercianţii din Centrul Comercial «Europa » (întâlnit şi în alte centre comerciale);• acţiunile de control desfăşurate în perioada 2010 – 2011, în Centrul Comercial «EUROPA» s-au concretizat prin următoarele rezultate sintetice: – număr acţiuni de control -891;- amenzi aplicate (lei) -1.119.500;- amenzi încasate (lei) -1.213.200;- număr sesizări penale -76;- prejudiciu estimat (lei) -1.128.850;- confiscări (lei) -1.894.600;- suspendări de activitate -55.- din punct de vedere al Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti:• comercializarea produselor alimentare în spaţii neînregistrate/ neautorizate sanitar-veterinar;• comercializarea de produse alimentare fără respectarea condiţiilor de igienă;• manipularea produselor de origine animală în condiţii neigienice.- din punct de vedere al Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti :• lipsa documentelor de provenienţă, • mărfuri în plus faţă de cantităţile declarate la import cu ocazia formalităţilor de punere in liberă circulaţie. În cadrul controalelor, predominant inopinate, efectuate în Centrul Comercial « Europa », în perioada 01.01 – 25.11.2011 au fost aplicate un număr de aproximativ 65 amenzi contravenţionale, în cuantum de 240.000 lei, şi au fost reţinute bunuri în valoare aproximativă de 2.150.000 lei, după cum urmează :- art. de îmbrăcăminte = 20.500 buc- parfum = 18.000 recipiente conţinând 1.700.000 ml – art. de încălţăminte = 80.000 perechi- alte bunuri (art. de menaj, de uz casnic, de întreţinere etc.) = 50.000 buc.- din punct de vedere al Inspectoratului de Stat în Construcţii :• Cu excepţia unei singure autorizaţii de construcţie emisă de Primăria Sectorului 2 în 2008, nici o altă construcţie definitivă sau provizorie, nu îndeplineşte condiţiile legale. În acest context, proprietarii terenurilor pe care se află situat Complexul Comercial «Europa» au fost notificaţi să demoleze construcţiile neautorizate.Aceste controale nu au dus însă la încetarea activităţii comerciale nelegale, la eradicarea evaziunii fiscale sau la punerea în legalitate a locaţiei în care activităţile se desfăşoară.De aceea, seria de controale ce demarează astăzi îşi propune să conducă la încetarea activităţilor comerciale nelegale, prin aplicarea de sigilii pe locaţiile neautorizate, confiscarea mărfurilor nelegale, verificarea formelor legale de muncă, Poliţia şi Jandarmeria urmând să asigure paza sigiliilor aplicate. Ruperea de sigilii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă (art. 243 Cod Penal).Astfel, cei care desfăşoară activităţi nelegale nu vor mai putea să îşi continue activitatea în modul în care au făcut-o până în prezent.«Transmitem, deci, comercianţilor care se află pe lângă lege, un mesaj clar: Statul nu tolerează încălcarea legii. Activităţile nelegale trebuie să înceteze, iar cei care funcţionează legal sunt încurajaţi să îşi desfăşoare activitatea în continuare, în acest fel», a declarat Prefectul Municipiului Bucureşti, Mihai Cristian Atănăsoaei.


Alte articole:
Sari la conținut