Admiterea în instituțiile de învățământ ale M.A.I.

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe site-ul propriu o broşură privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în anul universitar 2013 – 2014 în instituţiile de învăţământ ce pregătesc personal în beneficiul M.A.I..Documentul vine în sprijinul viitorilor studenţi şi elevi care doresc să beneficieze de oferta educaţională a unităţilor de învăţământ din Sistemul Naţional de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.Conform broşurii, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” organizează în perioada 20 iulie – 3 august a.c., concursul de admitere pentru anul universitar 2013-2014. Acesta va fi organizat diferenţiat pe facultăţi, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în baza unor condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor. Astfel, la Facultatea de Poliţie, specializările „Drept” şi „Ordine şi siguranţă publică” vor fi scoase la concurs 339 locuri, la Facultatea de Pompieri, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” – 50 de locuri, iar la Facultatea de Arhivistică, specializarea „Arhivistică” – 20 de locuri. De asemenea, şi alte instituţii de formare din Sistemul Naţional de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională vor avea locuri alocate pentru viitorii ofiţeri care vor fi încadraţi în structurile M.A.I., după cum urmează:- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu – 25 de locuri;- Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Braşov – 10 de locuri;- Academia Tehnică Militară – 70 de locuri;- Institutul Medico-Militar – 25 de locuri;- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 10 de locuri. * * * Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este o instituţie de învăţământ superior acreditată, din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de stat, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri de poliţie, ofiţeri de poliţie de frontieră, ofiţeri de penitenciare şi ofiţeri jandarmi, conform locurilor aprobate anual, la următoarele specializări/programe de studii universitare de licenţă:- „Ordine şi siguranţă publică” cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”;- „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”.Facultatea de Pompieri pregăteşte ofiţeri în specializarea/programul de studii universitare de licenţă “Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile).Facultatea de Arhivistică pregăteşte specialişti în domeniul de licenţă “Istorie”, specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile).Absolvenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt repartizaţi la finalizarea studiilor în structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, în funcţie de nevoile acestor instituţii şi opţiunile ofiţerilor, în domeniul pentru care au fost pregătiţi. Excepţie fac absolvenţii Facultăţii de Arhivistică, care ocupă posturi în sistemul Arhivelor Naţionale, prin concurs, în funcţie de nevoile de personal ale acestei instituţii. * * * Totodată, în perioada 7-15 septembrie a.c., se va desfăşura concursul de admitere în şcolile postliceale ale M.A.I.Numărul de locuri alocate fiecăreia dintre aceste instituţii este următorul: Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina – 313 de locuri; Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 160 de locuri; Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu“ – Oradea – 60 de locuri; Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani – 60 de locuri; Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni – 50 de locuri; Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 125 de locuri. Pentru structurile operative ale M.A.I. vor fi pregătiţi maiştri militari în următoarele şcoli de pregătire aparţinând Ministerului Apărării Naţionale: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”- Piteşti – 62 de locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc (locuri pentru bărbaţi) – 27 de locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ”Amiral Ion Murgescu” – 8 locuri.Şcolile postliceale ale M.A.I. fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi asigură calificările de nivel 3 avansat, specifice domeniilor ministerului: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi, subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto. * * * Broşura poate fi consultată accesând link-ul http://www.mai.gov.ro/Documente/Cariera/ADMITEREA%202013.pdf


Alte articole:
Sari la conținut