ANFP instruieşte funcţionarii publici din Constanţa şi Galaţi

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în colaborare cu Instituţia Prefectului judeţul Constanţa organizează în perioada 3 – 4 mai 2010, în Costineşti, la Hotel Regal, seminarul regional cu tema „Managementul resurselor umane în funcţia publică”.Scopul organizării seminarului constă în îmbunătăţirea calităţii actului administrativ şi în ridicarea standardelor de conduită a funcţionarilor publici. Evenimentul continuă seria întâlnirilor regionale de acest gen, fiind conceput în funcţie de nevoile specifice identificate în urma controalelor efectuate de către ANFP în cadrul instituţiilor şi autorităţilor din judeţele vizate. La acest seminar sunt invitaţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale din judeţele Constanţa şi Galaţi şi nu sunt percepute taxe de participare. Tematica abordată pe parcursul celor două zile de dezbateri vizează: etica, integritatea şi disciplina în funcţia publică, întocmirea dosarului profesional, promovarea, avansarea, transformarea posturilor, structuri organizatorice, avize etc. De asemenea, va fi prezentată şi curricula de programe care urmează a fi organizate de către Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Constanţa în primul semestru al anului 2010.În prima zi a seminarului va avea loc conferinţa de presă susţinută de către Preşedintele ANFP, domnul Andras SZAKAL şi de către Prefectul Judeţului Constanţa, domnul Claudiu – Iorga PALAZ, în cadrul căreia vor fi abordate teme de actualitate pentru administraţia publică locală.„Şi cu prilejul acestui seminar continuăm să instruim funcţionarii publici în domeniul managementului resurselor umane în funcţia publică, acordând astfel importanţa cuvenită aplicării legislaţiei referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici. Ne dorim ca în administraţia publică să îşi desfăşoare activitatea resurse umane bine pregătite care să respecte întru totul legislaţia în vigoare”, a afirmat preşedintele ANFP, domnul Andras SZAKAL, care a ţinut să adauge că seminariile organizate de către ANFP vor acoperi toate regiunile ţării.Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici


Alte articole:
Skip to content