Antidrog Newsletter şi repere ştiinţifice antidrog

Agenţia Naţională Antidrog îşi propune să promoveze schimbul de informaţii şi idei în domeniul drogurilor şi prin intermediul celor două publicaţii proprii, elaborate de o echipă redacţională formată din specialişti din cadrul agenţiei.Antidrog Newsletter şi Repere ştiinţifice antidrog sunt publicaţii periodice antidrog, care conţin cele mai recente ştiri din domeniu, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Informaţiile cuprinse în cele două broşuri se adresează publicului larg, dar şi specialiştilor şi experţilor din aria antidrog. Prima publicaţie, Antidrog Newsletter, este în cel de-al treilea an de apariţie, fiind la cea de-a 7-a apariţie şi prezintă cele mai importante evenimente desfăşurate în domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului ilicit de droguri, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Totodată, revista conţine informaţii relevante despre activitatea organismelor internaţionale de profil, precum şi despre acordurile naţionale şi internaţionale privind lupta antidrog.Cea de-a doua publicaţie, intitulată „Repere ştiinţifice antidrog”, se află la ediţia inaugurală şi are ca scop popularizarea studiilor şi lucrărilor ştiinţifice, precum şi a publicaţiilor de specialitate în rândul specialiştilor care lucrează în domeniul prevenirii consumului de droguri, al asistenţei medicale, psihologice şi sociale sau în alte domenii conexe.Agenţia Naţională Antidrog îşi propune ca, prin aceste demersuri, să faciliteze o documentare detaliată asupra tuturor aspectelor acestui flagel, precum şi asupra consecinţelor sale în planul sănătăţii publice.Ştirile cuprinse în cele două publicaţii sunt disponibile în format electronic pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Antidrog, www.ana.gov.ro, accesând linkurile: http://www.ana.gov.ro/newsletter/newsletter2013_1.pdf, http://www.ana.gov.ro/ordt/bba/BBA%201_2013.pdf. A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content