Anunț/Ordinul ministrului Administrației și Internelor privind transparența decizională

În vederea asigurării transparenţei decizionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor a elaborat Ordinul ministrului administraţiei şi internelor privind parcurgerea procedurilor de transparenţă decizională în Ministerul Administraţiei şi Internelor, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 13 august a.c.În considerarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) teza a – II-a şi alin. (3) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, Ministerul Administraţiei şi Internelor invită persoanele interesate şi organizaţiile neguvernamentale, inclusiv cele care reprezintă mediul de afaceri să-şi declare interesul faţă de proiectele iniţiate de M.A.I., care prezintă relevanţă pentru activitatea proprie.În acest sens, M.A.I. adresează rugămintea persoanelor şi organizaţiilor menţionate să transmită, până la data de 21 septembrie a.c., la adresa comunicare@mai.gov.ro, datele de contact, respectiv numele persoanei şi/sau denumirea organizaţiei, adresa de e-mail la care pot fi transmise proiectele iniţiate de M.A.I., precum şi domeniile de interes din sfera de activitate a M.A.I. * * * În spiritul transparenţei, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat de participarea activă a cetăţenilor în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative și a documentelor de politici publice, pe care le supune dezbaterii publice. Proiectele actelor normative și ale documentelor de politici publice sunt afişate şi pot fi consultate pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.


Alte articole:
Skip to content