Anunț transparenta decizionala

MAI supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, precum și a altor acte normativeAvând în vedere schimbările mediului general de securitate la nivel european, caracterizat de apariția unor noi fenomene cum ar fi: deplasările în și dinspre zonele de conflict ale luptătorilor străini, accesarea de către teroriști a valurilor de migranți sau procesul de radicalizare, în proiectul de lege inițiat de MAI se introduc noi elemente la capitolul infracțiuni din Legea 535/2004, conform cărora acest tip de fapte sunt pedepsite inclusiv pe teritoriul României.Astfel, prin noul proiect se incriminează “deplasarea unei persoane de pe teritoriul statului al cărui cetăţean este sau de pe teritoriul căruia îşi are domiciliul sau reşedinţa, spre sau pe teritoriul unui alt stat decât cel al cărui cetăţean sau rezident este, în scopul comiterii, planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea, ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susţinerea, în orice mod, a unei entităţi teroriste”, această faptă urmând a fi pedepsită cu închisoare de la 5 la 12 ani.De asemenea, se propune sancționarea mai drastică a faptei de promovare a unui mesaj prin propagandă săvârşită prin orice mijloace, în public, cu intenţia de a instiga la săvârşirea uneia dintre infracţiunile enumerate la art. 32 alin. 1 şi 3 şi art. 33 alin. 1 şi alin. 2 lit. e, (din Legea 535/2004) indiferent dacă mesajul susţine sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârşite sau nu respectivele infracţiuni, pentru care se propune o pedeapsă cu închisoare de la 2 la 7 ani (în prezent o astfel de faptă fiind pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani).Menționăm că aspectele privind fenomenul luptătorilor străini și al radicalizării sunt elemente de dialog constant ale agendei reuniunilor miniștrilor de interne europeni, inclusiv în cadrul consiliilor Justiție și Afaceri Interne și o preocupare permanentă a tuturor statelor europene.Proiectul de lege asigură, totodată, corelarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea Poliției Române și Jandarmeriei Române la cadrul general privind combaterea terorismului, în privința atribuțiilor celor două instituții, în sensul că în funcție de amploarea și de natura acțiunii teroriste, intervenția contrateroristă se poate executa și de către unități specializate ale Poliției Române și Jandarmeriei Române.La elaborarea acestui proiect de lege MAI a lucrat împreună cu specialiștii Serviciului Român de Informații, fiind, totodată, valorificate și propunerile anterioare ale celorlalte instituții cu atribuții în domeniu, inclusiv cele din sfera judiciară.Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de email legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.


Alte articole:
Sari la conținut