Arhivele Naţionale ale României organizează conferinţa internaţională ICARUS

Arhivele Naţionale ale României organizează, în cadrul programului „Linking the Neighbourhood”, reuniunea de la Bucureşti a Centrului Internaţional pentru Cercetări Arhivistice – ICARUS, care se va desfăşura în ziua de 6 mai 2014, începând cu ora 9.30, la sediul Bibliotecii Naţionale din Bd. Unirii 22.La eveniment vor participa directorii Arhivelor Naţionale, reprezentanţii ICARUS din Ungaria, Austria, Bulgaria, Serbia, Croatia, arhivişti, cercetători, profesori şi specialişti interesaţi şi preocupaţi de accesibilitatea surselor istorice, digitalizarea documentelor şi constituirea portalurilor electronice de arhivă.Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice – ICARUS este o organizaţie profesională internaţională al cărei scop este acela de a reuni într-un cadru comun, în vederea realizării schimburilor de experienţă, arhive, biblioteci şi muzee din Europa Centrală şi de Sud-Est.Aderarea Arhivelor Naţionale ale României la reţeaua profesională ICARUS, realizată în 2010, permite arhiviştilor români implicarea în proiecte arhivistice internaţionale în cadrul programelor Uniunii Europene şi participarea la discuţii profesionale privind constituirea portalurilor electronice de arhivă, digitalizarea documentelor şi crearea unei infrastructuri digitale a patrimoniului cultural european al arhivelor.Un rezultat concret al acestor discuţii este constituirea portalului MOM – www.monasterium.net, o arhivă virtuală care oferă acces gratuit la documente medievale din variate fonduri şi colecţii europene, indiferent de locul de păstrare sau limba folosită la redactarea lor. Arhivele Naţionale ale României participă, până în prezent, în cadrul proiectului Monasterium prin publicarea on-line a descrierilor şi imaginilor documentelor din colecţia Peceţi şi colecţia Secţia Istorică.Promovând cooperarea, deschiderea şi dialogul între instituţiile europene de arhivă, ICARUS susţine şi promovează proiecte arhivistice şi culturale în acord cu noile strategii tehnologice şi standarde internaţionale de profil.Evenimentul este realizat în parteneriat cu Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România şi Biblioteca Naţională şi susţinut de Petrom.Arhivele Naționale – Biroul Secretariat, Comunicare și Relații Internaționale Compartimentul Imagine și Comunicare Publică


Alte articole:
Skip to content