Arhivele Naţionale ale României vernisează două expoziţii documentare dedicate primului război mondial

Arhivele Naţionale ale României împreună cu Institutul Francez din Bucureşti vernisează două expoziţii documentare dedicate primului război mondial – România 1914-1916 şi Omagiu căpitanului Conan.La acest dublu eveniment cultural, care se va desfăşura joi, 15 mai 2014, ora 12.00, la sediul central al Arhivelor Naţionale din Bd. Regina Elisabeta 49, vor fi prezenţi reprezentanţi diplomatici, reprezentanţi ai Ministerul Afacerilor Interne, cercetători, istorici, profesori, arhivişti.Prilejuite de comemorarea centenarului Marelui Război, cele două manifestări culturale îşi propun nu doar o reconstituire istorică şi evenimenţială a subiectului, cât mai ales rememorarea unei istorii comune şi a unor experienţe militare care au influenţat durabil conştiinţa europeană.Reunind fotografii, ilustrate, afişe, documente administrative, memorii şi jurnale, expoziţia România 1914-1916 prezintă efervescenţa vieţii româneşti în anii neutralităţii: preocupările mondene ale protipendadei (curse de cai, plimbări cu barca, concerte, partide de vânătoare şi călărie etc.), virulenţa dezbaterilor dintre liberali şi conservatori (antantofili şi germanofili) cu privire la orientarea politicii externe româneşti, pregătirea intrării în război şi iniţiativele publice şi private menite să susţină efortul militar al societăţii româneşti, degradarea produsă de război, dificultăţile refugiului şi propunerile mediilor politice privind combaterea defetismului şi a influenţei crescânde a ideilor bolşevice.Expoziţia documentară surprinde nu doar evoluţia fenomenelor politice, ci evocă şi o parte a personalităţilor care au contribuit decisiv la producerea lor: regele Carol I, regele Ferdinand, regina Maria, Ionel Brătianu, Nicolae Iorga, Take Ionescu, Alexandru Marghiloman, Alexandru Vaida-Voevod, Sabina Cantacuzino etc. În paralel, Arhivele Naţionale ale României vor găzdui expoziţia Omagiu căpitanului Conan, care valorifică numeroase documente istorice din fondurile şi colecţiile deţinute de instituţia noastră şi arhivele Bibliotecii Municipale din Dinan (Franţa).Pornind de la un roman emblematic pentru istoria Marelui Război, scris de Roger Vercel şi premiat cu Premiul Goncourt în 1934, expoziţia relatează nu doar despre avatarurile acestui roman celebru, dar şi despre Bucureştiul anilor 1918-1919, marcat de război şi regimul de ocupaţie germană. Pornind de la premisa că trecutul este un patrimoniu care aparţine tuturor europenilor, dublul eveniment expoziţional organizat de Arhivele Naţionale ale României şi Institutul Francez din Bucureşti se constituie într-o nouă ocazie menită să contribuie la promovarea dialogului cultural, a identităţii europene şi la reiterarea valorilor comune.


Alte articole:
Skip to content