Codul Administrativ – reper pentru o mai bună reglementare în administraţia publică

O primă variantă a proiectului Codului Administrativ a fost definitivată și urmează să fie supusă dezbaterii publice și, ulterior, adoptării de către Parlament. Procesul de elaborare a proiectului a inclus, în premieră pentru România, consultări cu peste 100 de instituții din administrația publică centrală și locală, mediul universitar și organizații non-guvernamentale, în cadrul a 30 de evenimente cu rol consultativ și de informare. Demersul de codificare a legislației din domeniul administrației publice a fost inițiat de Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice (UCRAP) din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și susținut prin proiectul „Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă” – cod SMIS 2989, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. Durata de implementare a proiectului a fost de 28 luni şi valoarea totală eligibilă de 3.497.534 lei, din care 2.972.903,9 lei (85%) finanţare nerambursabilă din Fondul Social European şi 524.630,1 lei (15%) contribuţie naţională. ”Acest act normativ care sistematizează, raționalizează și reunește elemente din circa 160 de legi din domeniul administrației publice va constitui o bază legislativă unitară ce va produce efecte benefice și pe termen lung asupra activității autorităților și instituțiilor publice”, a declarat Dl. Gheorghe Emacu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, cu prilejul conferinței ”Codul Administrativ – reper pentru o mai bună reglementare în administrația publică”, ce a avut loc astăzi la București, în prezența a peste 100 de reprezentanți ai instituțiilor implicate în demersul de codificare legislativă. Codificarea legislativă este un complex şi eficient proces de remediere a disfuncţionalităţilor din legislație. Codul Administrativ va reglementa cinci domenii majore: administraţia publică centrală, administraţia publică locală, personalul din administraţia publică, proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi serviciile publice. Codul se subscrie principiului bunei guvernări, aducând claritate, coerenţă, simplitate, predictibilitate şi stabilitate cadrului legislativ din domeniul administraţiei publice din România. În paralel cu activitatea de elaborare propriu-zisă a Codului Administrativ, a fost elaborat un document strategic intitulat „Cartea Albă a sistematizării legislației din domeniul administrației publice” care oferă premisele dezvoltării ulterioare a legislației, precum și un Ghid pentru facilitarea implementării soluţiilor legislative cuprinse în Cod. Împreună cu proiectul Codului Administrativ, cele două documente răspund necesității de creștere a transparenței și eficienței actelor administrative, deziderat al tuturor programelor de guvernare din ultimii 20 ani.


Alte articole:
Skip to content