Comunicat Agenția Națională Antidrog

Având în vedere poziţia Asociației RHRN – Romanian Harm Reduction Network, cu privire la implementarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 (PIN 2015-2018), pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:În contextul implementării prevederilor Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020, Agenţia Naţională Antidrog a întreprins toate demersurile pentru existenţa cadrului legislativ privind obţinerea fondurilor destinate implementării PIN de către organizaţiile neguvernamentale. În acest sens, organizaţiile neguvernamentale de profil au posibilitatea să sprijine dezvoltarea intervenţiilor din domeniul prevenirii consumului şi asistenţei consumatorilor de droguri. Gestionarea banilor publici, fiind o problemă sensibilă, s-a acordat o atenție deosebită elaborării la nivelul A.N.A a normelor de implementare a Programului de interes național sub forma unei Metodologii de evaluare, selecție și finanțare a proiectelor din cadrul PIN și lansarea acesteia spre consultare publică, cu participarea activă a organizațiilor neguvernamentale interesate, procesul finalizându-se cu înglobarea propunerilor pertinente.Pentru început, în bugetul anului 2017, Agenţiei Naţionale Antidrog i s-a alocat suma de 500.000 lei, aspect care a determinat repoziţionarea instituţiei faţă de oportunitatea finanţării activităţilor aferente PIN, urmând ca suma disponibilă să fie utilizată pentru implementarea subprogramelor II, V, VI şi VIII. Acestea se referă la activităţi precum: realizarea unei baze de date online privind serviciile de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare a bolilor asociate consumului de droguri, promovarea programelor de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de droguri, inclusiv tutun, alcool și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, în rândul populației generale, dezvoltarea intervențiilor pentru românii care lucrează în străinătate, care se deplasează frecvent în străinătate și pentru imigranții care consumă droguri şi servicii de tip suport pentru beneficiarii care au parcurs programul de tip comunitate terapeutică în penitenciar. Pentru atingerea obiectivelor stabilite în cadrul PIN, în momentul de faţă, Agenţia Naţională Antidrog a iniţiat procedura de modificare a H.G. nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, în sensul prelungirii perioadei de aplicare până în anul 2020 şi desfăşoară demersuri ca în perioada imediat următoare să fie suplimentate fondurile necesare implementării PIN.Toate documentele și activitățile au fost prezentate transparent și supuse dezbaterii publice. În acest sens, au avut loc o serie de întâlniri de informare cu invitarea și participarea reprezentanților organizațiilor neguvernamentale de profil, respectiv prezentarea Programului de interes național în domeniul prevenirii şi asistenţei medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018, informarea publică cu privire la rolul PIN în consolidarea capacității societății civile de a furniza servicii integrate de prevenire şi asistenţă (luna iulie 2016), lansarea spre consultare publică a Ghidurilor pentru solicitanți specifice pentru subprogramele IV, VII și VIII (26.10.2016) şi reuniuni de informare cu privire la implementarea programelor anuale 2016 și 2017 aferente PIN (luna octombrie 2016 și februarie 2017). Consultările publice au avut drept scop și adaptarea cerințelor prevăzute în documentele menţionate, la capacitatea reală de implementare a organizațiilor neguvernamentale de profil.Agenția Națională Antidrog, în calitate de coordonator naţional în domeniul drogurilor şi partener al societăţii civile, a menținut relații permanente și apropiate cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de profil, fiind desfășurate o serie de activități în comun (anchete comportamentale și serologice, studii naționale, campanii şi proiecte de prevenire, sesiuni de formare, măsuri de reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, grupuri de lucru), precum și consultarea și implicarea acestora în elaborarea politicilor antidrog, dar și a documentelor strategice sau a modificărilor legislative.Precizăm că PIN a fost elaborat la iniţiativa instituţiei noastre, cu implicarea directă a ONG-urilor de profil, şi reprezintă un mecanism de atingere a obiectivelor Strategiei naţionale antidrog 2013 – 2020.Agenția Națională Antidrog îşi exprimă încă o dată disponibilitatea privind susţinerea finanţării organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi asistenţei consumatorilor de droguri, în prezent căutându-se soluţii imediate pentru obţinerea fondurilor.ANA – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut