Comunicat de presă

Astăzi, 15 aprilie a.c., a fost aprobată, în ședința de Guvern, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prin care se introduce posibilitatea aplicării sancțiunii complementare a închiderii temporare a activității operatorilor economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Astfel, se instituie posibilitatea aplicării, pe lângă sancțiunea contravențională principală a amenzii,  a sancțiunii contravenționale complementare a închiderii pe o durată de 15 zile, respectiv 30 de zile, a sediului principal sau secundar în care operatorul economic desfășoară activitatea, în mod repetat, fără respectarea condițiilor stabilite, respectiv desfășoară activitatea suspendată temporar prin măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.55/2020.

Introducerea sancțiunii complementare a devenit necesară după ce, în practică, s-a constatat că unii operatori economici, amendați pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară, au continuat să încalce prevederile legale, considerând că aplicarea sancțiunii contravenționale este nesemnificativă în raport cu profitul realizat în urma desfășurării activității interzise.

În cazul în care operatorul economic își desfășoară activitatea fără respectarea condițiilor stabilite (de exemplu, depășește limita maximă de 30%), sancțiunea contravențională complementară  se aplică în cazul repetării contravenției la același sediu, într-un interval de 15 zile de la constatarea precedentă a contravenției de către echipele de control. Aplicarea sancțiunii contravenționale complementare se va materializa prin afișarea, în primă fază, în locuri vizibile în  interiorul sediului închis temporar, a unui mesaj din care reiese că spațiul este închis temporar din cauza nerespectării măsurilor de limitare a pandemiei, cu menționarea datei până la care este valabilă această sancțiune. Ulterior, nerespectarea sancțiunii contravenționale complementare în acest caz se va materializa prin aplicarea, pentru durata rămasă, de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.

În cazul în care operatorul economic își desfășoară activitatea, deși aceasta este suspendată temporar prin măsurile stabilite (de exemplu, în domeniul respectiv activitatea operatorilor economici este suspendată), aplicarea sancțiunii contravenționale complementare se va materializa direct prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.

În ambele cazuri, îndepărtarea ulterioară a sigiliilor în vederea reluării activității poate îndeplini elementele constitutive ale infracțiunii de rupere de sigilii, prevăzută și sancționată de art. 260 Cod penal.

Conform legii, vor avea calitatea de agent constatator, pe lângă inspectorii de muncă, și agenții și ofițerii de poliție, subofițerii și ofițerii de jandarmi, precum și polițiștii locali.

Prin derogare de la dispozițiile art. 32 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii nu suspendă executarea sancțiunii contravenționale complementare.

Proiectul de lege aprobat de Executiv, urmează să fie trimis în Parlament pentru dezbatere și adoptare, în procedură de urgență.


Alte articole:
Sari la conținut