Comunicat de presă

Reabilitarea și modernizarea imobilului din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Bucureşti

Ministerul Afacerilor Interne anunță începerea activităților proiectului “Reabilitare și modernizare imobil din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Bucureşti prin POR 2014-2021”, cod SMIS 2014+: 124023.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2021, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Ministerul Afacerilor Interne a încheiat la data de 20 mai 2021 un contract de finanțare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala București Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii București-Ilfov.

Proiectul va fi derulat în municipiul București, în perioada 20 mai 2021 – 31 decembrie 2023, având o valoare totala 322.146.717,28 lei, din care 92.792.681,60 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional (POR), iar 23.198.170,40 lei este cofinanţarea proprie de la bugetul de stat.  La aceste sume se adaugă contribuţia de la bugetul de stat, în valoare de 206.155.865,28 lei.

Obiectivul general al proiectului:

Reabilitarea şi modernizarea imobilului din Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr.1A- sediul central al Ministerului Afacerilor Interne, în scopul eficientizării energetice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, scăderea consumului anual de energie primară şi utilizarea de surse de energie regenerabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Eficientizarea energetică a imobilului din Piața Revoluției nr.1A prin: scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu minim 70%, scăderea consumului anual de energie primară cu minim 75%, scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile cu minim 75%, scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire/răcire din surse neregenerabile cu minim 75%, utilizarea de energie primară din surse regenerabile, atingerea unui nivel al consumului anual specific de energie primară situat sub valorile corespunzătoare stabilite pentru 2018.
 1. Modernizarea clădirii şi creșterea calităţii exploatării spaţiilor de birouri în suprafață de 15.083 mp din total suprafața utilă a clădirii de 31.844 mp.
 2. Creșterea securităţii clădirii prin implementarea măsurilor din evaluarea de risc (4 categorii de sisteme integrate) la cele mai noi standarde.
 3. Sporirea accesibilității clădirii pentru persoanele cu dizabilităţi.
 4. Valorificarea simbolisticii istorice a imobilului prin măsuri specifice, prin reabilitarea şi restaurarea valorilor arhitecturale ale fațadelor, restaurarea spațiilor interioare cu valoare istorică din clădire, realizarea unui circuit muzeal care să conţină valorile istorico-simbolice.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt următoarele:

 • Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră, a consumului anual de energie primară, finală (utilizând surse neregenerabile), cât şi primară (din surse neregenerabile);
 • Utilizarea surselor regenerabile, atingerea unui nivel al consumului anual specific de energie primară sub valorile stabilite pentru 2018;
 • Clădire şi spații de birouri modernizate, cu sisteme implementate şi accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Clădire în suprafața utilă de 31.844 mp modernizată, din care spaţii de birouri în suprafața de 15.083 mp. Manual de operare şi întreţinere a imobilului elaborat;
 • 4 categorii de sisteme integrate implementate;
 • Clădire accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi suplimentar fata de minimul legislativ;
 • Un circuit muzeal realizat,  imobil reabilitat si restaurat arhitectural.

Pentru detalii suplimentare : chestor de poliție Ion PELIGRAD, (desemnat) director general al Direcției Generale Logistice, Manager de proiect,   e-mail: ion.peligrad@mai.gov.ro.

Comunicat de presa POR


Alte articole:
Sari la conținut