Comunicat de presă

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a participat  miercuri, 1 noiembrie 2023, la conferința de diseminare a rezultatelor în urma implementării proiectului “Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – S.I.I.E.A.S.C.”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă, precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă.

Acest lucru contribuie la creşterea calităţii serviciului oferit cetăţeanului prin reducerea timpului de soluționare a cererilor referitoare la înregistrarea actelor de stare civilă și eliberarea certificatelor aferente (naștere, căsătorie, divorț, deces ș.a.).

Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte din România, care a necesitat și un efort foarte mare. Ca să ne dăm seama de volumul activității, nu mai puțin de 68,5 milioane acte de stare civilă au fost digitalizate, indexate și acum se constituie într-o bază de date. Nu mă înșel dacă spun, fără precedent, în administrația românească. O bază de date digitalizată care acoperă mai bine de 100 de ani de acte de stare civilă emise în România, din 1921 până în 2021, iar tot ceea ce a fost emis după anul 2021 urmează să fie digitalizat prin eforturile proprii ale Ministerului Afacerilor Interne. (…)

O să dau un exemplu simplu, constând în emiterea unui act de stare civilă, a unui certificat de naștere, de exemplu. Astăzi, cetățeanul se adresează unei autorități administrative de domiciliu formulând o cerere. Cererea, de regulă, se așază într-un teanc de cereri și își așteaptă rândul să fie procesată. După ce este procesată este trimisă la autoritatea de la locul nașterii unde se așază într-un alt teanc de cereri așteptând să fie procesată și într-un final actul de stare civilă, certificatul de naștere, este trimis prin poștă, fiind un act oficial este trimis în format letric, pe hârtie. În urma aplicării acestui program accesarea se face instantaneu. Ministerul Afacerilor Interne va continua procesul de digitalizare pentru a simplifica accesul cetățeanului la serviciile publice. (…) a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu în cadrul evenimentului.

Principalele beneficii ale proiectului sunt:

 • Reducerea numărului de documente prezentate de cetățean în format hârtie;
 • Reducerea timpului de soluționare a cererilor cetățeanului prin punerea la dispoziția instituțiilor statului a unor aplicații pentru preluarea informațiilor în format electronic din sistem;
 • Eliminarea necesității prezenței cetățenilor la structurile de stare civilă pentru a solicita înscrierea modificărilor în statutul civil;
 • Optimizarea soluționării cererilor de atribuire a CNP-urilor pentru cetățean;
 • Reducerea timpului necesar emiterii unui certificat de stare civilă, prin prelucrarea cu mijloace IT a datelor aferente, tipărirea automată a certificatelor și reducerea sau eliminarea activităților executate manual de către operator referitoare la documentele de stare civilă ale cetățenilor;
 • Reducerea cheltuielilor cetățeanului pentru multiplicarea și legalizarea documentelor și a deplasărilor acestuia la multiple instituții;
 • Punerea la dispoziția cetățeanului a unui portal (accesibil prin Internet) prin intermediul căruia acesta va beneficia, în condițiile legii, de diverse servicii electronice (intermedierea transferului autentificat al datelor proprii de stare civilă către terțe instituții prestatoare de servicii pentru cetățean, descărcarea formularelor electronice, descărcarea/transmiterea formularelor/cererilor, verificarea datelor personale proprii, transferul unidirecțional/bidirecțional de informații către cetățean, plata on-line de taxe aferente, programarea on-line în vederea eliberării documentelor emise de structurile de stare civilă, serviciu de suport).

Pentru atingerea acestor ținte, Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, a realizat următoarele activități:

 • Informatizarea fluxurilor de stare civilă și asigurarea accesului instituțiilor publice abilitate de lege la datele și informațiile din SIIEASC;
 • Reducerea timpului de soluționare a cererilor cetățenilor ca urmare a eliminării corespondenței letrice între instituții;
 • Proiectarea, implementarea și operaționalizarea subsistemului de acces la serviciile furnizate de SIIEASC;
 • Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între comunitățile locale și instituțiile publice în problematica stării civile;
 • Constituirea arhivei electronice cu actele de stare civilă întocmite în perioada 01.01.1921- 31.12.2020;
 • Achiziționarea a 42 de ghișee mobile pentru dotarea direcțiilor județene.

Ca urmare a activităților întreprinse, activitatea de stare civilă subscrisă evenimentelor de viață primare aferente unei persoane (naștere, căsătorie, divorț, deces ș.a.), va trece de la completarea olografă, la emiterea electronică, odată cu punerea în funcțiune a proiectului pilot Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – SIIEASC.

În această perioadă sunt în stagiu de pregătire ofițerii de stare civilă, trainingul fiind în desfășurare la nivelul DGEP.

Termenul preconizat pentru operaționalizarea proiectului pilot în relația cu cetățeanul este finalul acestui an, urmând ca implementarea să se finalizeze, la nivel național, cel mai târziu la data de 24 septembrie 2024.

Valoarea proiectului este de 184.920.864,06 lei cu TVA, din care 155.964.263,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate (POC), 28.952.894,61 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din bugetul național și 3.705,81 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

 


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

18 percheziții, în cinci dosare penale care au ca obiect infracțiuni economice, detalii aici

Aproape 26.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

233 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni, vezi știrea aici

23 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI, în ultimele 24 de ore, detalii aici

Peste 110 percheziții domiciliare pentru combaterea infracțiunilor grave efectuate de polițiști, detalii aici

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, citește aici

Acțiune coordonată, pentru combaterea criminalității economico-financiare, detalii aici

Întâlnire oficială între ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și ambasadoarea Enkeleda Mërkuri, pentru consolidarea cooperării româno-albaneze, citește aici

HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne a atins aproximativ 9 milioane de accesări, detalii aici

Întâlnirea Viceprim-ministrului Cătălin Predoiu cu Ambasadorul Belgiei și Șefi de Misiuni UE la București, detalii aici

Sari la conținut