Conferinta de presa la Jandarmerie

Astăzi, 26 martie a.c., începând cu ora 12.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, a avut loc o conferinţă de presă susţinută de domnul general locotenent dr. Olimpiodor Antonescu, inspectorul general al Jandarmeriei Române.Principalul subiect abordat s-a referit la rezultatul licitaţiei de furnizare de servicii şi produse pentru implementarea sistemului de e-learning pentru instruirea şi perfecţionarea continuă a angajaţilor Jandarmeriei Române.De asemenea, alte subiecte aduse în atenţie de inspectorul general s-au referit la :1. Manifestările organizate de Jandarmeria Română cu prilejul sărbătoririi a 160 de la înfiinţare, în data de 3 aprilie a.c., precum şi a 20 de ani de la reînfiinţare: a) 27 martie a.c. – sărbătorirea Zilei Veteranilor Unităţii; b) 2 aprilie a.c. – la sediul IGJR, precum şi la sediile unităţilor de jandarmerie din teritoriu vor avea loc manifestări festive prilejuite de sărbătorirea a 160 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române şi a 20 ani de la reînfiinţare; – vor avea loc depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor jandarmi căzuţi la datorie;- se va acorda premiul Jandarmul anului, precum şi premiul pentru cel mai bun jandarm pe diverse linii de activitate;- se vor premia câştigătorii concursurilor organizate în cadrul competiţiei Cupa Jandarmeriei;- se vor oferi diplome aniversare; c) 3 aprilie a.c. – începând cu ora 09.00, în Piaţa Constituţiei, din Capitală va avea loc o paradă militară la care vor participa efective ale jandarmeriei, tehnica auto folosită pe timpul desfăşurării misiunilor, precum şi Detaşamentul de Cavalerie; – după terminarea paradei militare, pentru publicul prezent se vor organiza ateliere interactive; d) 4 aprilie a.c. – începând cu ora 18.00, în Parcul Cişmigiu, din Capitală va avea loc un concert al Muzicii Militare a Jandarmeriei Române; – începând cu ora 19.30 va avea loc Retragerea cu Torţe, pe traseul: Parcul Cişmigiu- B-dul Ştirbei Vodă- Calea Victoriei-Piaţa Unirii – Piaţa Constituţiei; 2. Priorităţile Jandarmeriei Române în perioada imediat următoare:- asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia manifestărilor organizate de diverse categorii de cetăţeni la nivel naţional;- asigurarea măsurilor de ordine publică, la nivel naţional, cu ocazia Sărbătorilor Pascale;- identificarea posturilor neoperative şi transferarea acestora în posturi operative pentru asiguratrea siguranţei cetăţenilor;- participarea alături de factorii responsabili la discuţiile privind propunerile de modificare a Legii 4/2008, pentru prevenirea violenţelor în sport;● Vă transmitem mapa de presă cu informaţii despre proiectul„Implementarea unui sistem de tip e-learning pentru instruirea şi perfecţionarea continuă a angajaţilor Jandarmeriei Române”În data de 22.03.2010 a fost semnat contractul de prestări servicii şi furnizare de produse cu firma S.C. ASESOFT, care a câştigat proiectul de e-learning. Proiectul, a cărui durată de implementare este estimată la 79 săptămâni, are în vedere realizarea la nivelul fiecăreia dintre cele 62 locaţii a câte unui laborator e-learning de instruire. Fiecare laborator va fi conectat la reţeaua Intranet şi va fi dotat cu un număr de aproximativ 20 staţii de lucru client, 1 imprimantă şi un sistem interactiv audio-video. Conţinutul lecţiilor va putea fi accesat prin intermediul a 62 servere de baze de date şi a 62 servere de aplicaţii care vor fi instalate şi configurate în cadrul sistemului.Sistemul va permite accesul cursanţilor la învăţarea la distanţă, atât în ritm propriu cât şi în cadrul sesiunilor asistate în timp real de către instructor. De asemenea, sistemul trebuie să permită organizarea de sesiuni de testare cu scop de evaluare a cunoştinţelor şi să ofere instrumente de colaborare on-line de tip conferinţă (audio-video).Jandarmeria Română doreşte realizarea unei Biblioteci Virtuale de conţinut care să asigure standardizarea materialelor folosite în procesul de instruire a jandarmilor. Pentru aceasta, sistemul va oferi un spaţiu de conţinut educaţional, administrat la nivel central în care să se stocheze conţinut educaţional precum şi alte materiale considerate de interes.Sistemul va oferi un flux prin care utilizatorii din unităţile Jandarmeriei vor putea propune materiale educaţionale, iar utilizatorii abilitaţi vor putea vizualiza materialul propus şi vor decide cu privire la includerea acestuia în Biblioteca Virtuală.Dezvoltarea de conţinut va cuprinde cursuri pentru 690 de sesiuni de instruire a câte 4 ore pe 5 nivele de pregătire.Sesiunile de testare vor putea fi organizate la nivelul fiecărei structuri cu participarea jandarmilor din structura respectivă sau la nivel naţional cu participarea jandarmilor din mai multe structuri subordonate.Sistemul va fi capabil să emită o serie de rapoarte prin intermediul cărora poate fi determinat, printre altele, nivelul de instruire al cursanţilor şi nevoile de instruire viitoare. Pe lângă beneficiile de ordin educaţional care vor contribui la oferirea de către Jandarmeria Română a unor servicii de calitate către populaţie, implementarea acestui proiect mai prezintă o serie de avantaje, printre care enumerăm: Reducerea considerabilă a costurilor determinate de necesitatea instruirii personalului:- vor fi eliminate cheltuielile de deplasare ale personalului la centrele de pregătire;- vor fi eliminate cheltuielile de cazare şi hrană a personalului care ar fi trebuit să se deplaseze la centrele de pregătire; vor fi eliminate riscurile producerii unor evenimente rutiere care ar putea interveni pe timpul deplasării angajaţilor la / de la centrele de instruire; va fi maximizat gradul de disponibilitate al personalului din punct de vedere operativ deoarece procesul de instruire se va desfăşura la sediul unităţii;Pe parcursul derulării proiectului, acesta este supus verificării prin activităţi de acceptanţă-recepţie, în număr de opt, realizate la termenele prevăzute de planul de proiect. Ele presupun acceptanţa cantitativă (prin verificarea cantităţilor livrate) şi calitativă (prin verificarea criteriilor de acceptanţă – inclusiv trecerea cu succes a testelor de acceptanţă).Activităţile desfăşurate în anul 2010 sunt legate de: – livrarea tuturor echipamentelor în cele 62 de locaţii ale Jandarmeriei; – finalizarea etapei de analiză a situaţiei existente la Beneficiar pentru a parametriza aplicaţia şi a asigura convergenţa acesteia cu organizarea IGJR;- implementarea parametrizată a platformei de eLearning conform raportului de analiză şi asigurarea documentaţiei tehnice aferente;- pregătirea şi validarea materialelor suport de curs în vederea dezvoltării conţinutului educaţional. Proiectul vizează pentru anul 2011 următoarele etape:- instalarea şi configurarea echipamentelor hardware şi a produselor software, respectiv cablarea reţelei în cele 62 de sedii ale Jandarmeriei- finalizarea procesului de configurare a soluţiei integrate şi testarea pentru acceptanţă;- dezvoltarea conţinutului electronic educaţional;- instruirea specialiştilor care vor realiza administrarea soluţiei şi a utilizatorilor locali. Proiectul de Elearning se încheie cu acceptanţa globală a sistemului, în urma efectuării tuturor serviciilor de implementare.Firma furnizoare asigură asistenţa la demaraj pentru echipa Jandarmeriei Române, ca parte a procesului de transfer de competenţe către acesta.Serviciul Informare şi Relaţii Publice al I.G.J.R.


Alte articole:
Skip to content