Conferinţa finală a proiectului ”Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România” cod SMIS 2284

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea de Politici Publice organizează în data de 2 noiembrie 2011, Conferinţa finală a proiectului ”Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România”, cod SMIS 2284. Conferinţa se va desfăşura în Bucureşti, hotel NOVOTEL, Calea Victoriei, nr. 37 B, sector 1, înregistrarea participanţilor începând cu orele 08:30. Evenimentul va beneficia de prezenţa a 100 de participanţi, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai societăţii civile, specialişti în domeniul politicilor publice din universităţi, precum şi alţi factori interesaţi de îmbunătăţirea capacităţii instituţionale privind formularea de politici publice la nivelul administraţiei publice locale din România. În cadrul conferinţei vor fi prezentate livrabilele strategice ale proiectului, bunele practici, lecţiile învăţate, precum şi recomandări pentru activităţile specifice dezvoltării de politici publice în instituţiile publice de la nivel local. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unor procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale în vederea adaptării la nevoile comunităţii. Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, Axa prioritară 1 ”Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul de intervenţie 1.1. ”Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, pentru o durată de 28 de luni, desfăşurându-se în intervalul 21 august 2009-11 decembrie 2011. Valoarea totală a proiectului (fără TVA) este de 8.598.146 lei, din care: valoarea totală eligibilă 8.388.146,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European 7.129.924,10 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 1.258.221,90 lei şi valoarea neeligibilă 210.000,00 lei. Informaţii suplimentare: Cristina Chiţea, expert în cadrul Unităţii de Politici Publice, tel. 021/303.70.80 int. 10.443, e-mail: cristina.chitea@mai.gov.ro. [filename=Anunt_conferinta_UPP_-2284.doc] [filesize=Anunt_conferinta_UPP_-2284.doc]


Alte articole:
Sari la conținut