Conferință internațională în domeniul formării profesionale continue

Centrul de Psihosociologie al M.A.I. are în implementare proiectul „Un parteneriat pentru schimbare: reducerea stresului legat de locul de muncă și a emoțiilor violente”, în baza contractului nr. 2017-1-RO01-KA202-037420, încheiat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, care gestionează Programul Erasmus+ în România. Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus+ 2017 Domeniul Parteneriat strategic în domeniul formării profesionale continue, care oferă oportunităţi pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, prin Centrul de Psihosociologie, de a se forma profesional şi de a dobândi experienţă la nivel european, care să permită dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe profesionale.Menționăm faptul că accesarea fondurilor externe nerambursabile, aprobate în cadrul acestui proiect, reprezintă oportunitatea prin care Centrul de Psihosociologie al M.A.I. contribuie la îndeplinirea unor obiective instituționale, conform O.m.a.i. nr. 147/2013 și O.m.a.i nr. 23/2015, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: a) îmbunătățirea managementului activităților în domeniul psihologiei aplicate în sistemul de ordine și siguranță publică, prin creșterea calității și a relevanței schimbului de experiență la nivel european;b) dezvoltarea unor abordări inovatoare și promovarea schimbului de bune practici europene cu privire la activitatea psihologică și diseminarea acestora la nivel național;c) consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Afacerilor Interne, în ceea ce priveşte exercitarea rolului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. de unitate coordonatoare în domeniul psihologiei, în conformitate cu O.m.a.i. nr. 147/2013 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare.În cadrul acestui proiect sunt prevăzute a fi realizate următoarele: Studiu privind nevoile specifice legate de managementul furiei, violenței și stresului la locul de muncă; Manual pentru managementul furiei, violenței și stresului; Resurse on-line privind managementul furiei, violenței și stresului; Minighid privind managementul furiei, violenței și stresului; Instruire pentru optimizarea utilizării acestor rezultate.În data de 13 iunie 2019, începând cu ora 10:00, se desfășoară conferința internațională pentru multiplicarea rezultatelor proiectului, la care participă delegați din Belgia, Cipru, Italia, Malta și Norvegia. Evenimentul are loc la Centrul de conferințe RIN GRAND HOTEL, Șoseaua Vitan-Bârzești 7D, București.Persoană de contact pentru acest eveniment este comisar-șef de poliție Cristina Ioana DAN, telefon 0766751543.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore, detalii aici

Bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore. Citiți aici

Activități de prevenire desfășurate la Festivalul CF MOTO DAYS ADVENTURE FEST de la Mioveni. Vezi aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Vezi aici

Sari la conținut