Conferinţă Ministerială Regională privind Migraţia Ilegală

Şeful Departamentului SCHENGEN, chestor şef de poliţie Marian TUTILESCU, participă, în perioada 19 – 20 octombrie a.c., la cea de-a zecea Conferinţă Ministerială Regională privind Migraţia Ilegală, Criminalitatea Organizată, Corupţia şi Terorismul din cadrul Procesului Brdo care se desfăşoară în Slovenia. Acest format de cooperare, la care România, în calitate de membru, participă alături de Austria, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Ungaria, Italia, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia şi Turcia constituie o importantă platformă pentru dialog, consultări şi schimb de opinii pe diferite subiecte de interes reciproc, atât pentru cooperarea din cadru regional, cât şi pentru cea de la nivel european. Printre subiectele ce vor fi dezbătute de oficialii prezenţi se numără măsurile eficiente pentru combaterea traficului de fiinţe umane în Europa de Sud-Est, implementarea, şi pe mai departe, a reformelor după încheierea procesului de liberalizare a regimului de vize în domeniul afacerilor interne în statele din Balcanii de Vest, precum şi dezvoltarea proiectelor din cadrul Procesului Brdo. Totodată, în marja Conferinţei va avea loc cea de-a patra Reuniune a Comitetului de Miniştri sub auspiciul Convenţiei de Cooperare Poliţienească pentru Europa de Sud-Est (PCC-SEE). Pe agenda discuţiilor Reuniunii ministeriale vor fi abordate teme precum progresele înregistrate pe timpul Preşedinţiei Macedonene a PCC-SEE în raport cu obiectivele asumate, respectiv accelerarea procesului de implementare a Convenţiei.Informaţii de background Convenţia de Cooperare Poliţienească pentru Europa de Sud-Est reprezintă unul dintre instrumentele juridice de cooperare multilaterală la care România este parte, care prevede consolidarea cooperării poliţieneşti în Balcanii de Vest, prin adaptarea la specificul regional a prevederilor legale în materie şi a practicilor în domeniul JAI, utilizate de către statele europene. Această convenţie reprezintă o cooperare „de tip Schengen”, pentru o mai bună coordonare a eforturilor statelor din regiune în vederea creării unui spaţiu de securitate, libertate şi justiţie, având în vedere perspectiva acestora de aderare la Uniunea Europeană. Participarea la acest mecanism de cooperare reflectă importanţa deosebită a rolului pe care România şi instituţiile sale de aplicare a legii îl deţin în arealul sud-est european. Prin implicarea în implementarea Convenţiei, România se transformă într-un veritabil pol de stabilitate şi securitate în Europa de Sud-Est. Statele Părţi ale Convenţiei sunt: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România şi Serbia.


Alte articole:
Skip to content