Creșterea eficienței în exploatarea parcului auto al Ministerului Afacerilor Interne

În anul 2018 Direcția Generală Logistică a inițiat un proiect de cercetare-dezvoltare care, prin implementarea rezultatelor la nivel instituțional, urmărește eficientizarea și simplificarea activităților subsecvente exploatării și asigurării mentenanței parcurilor de autovehicule deținute de structurile ministerului.Proiectul este finanțat din bugetul MAI prin Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare – principalul instrument de implementare a priorităților privind modernizarea structurilor de ordine și siguranță publică, prin activități de cercetare științifică și dezvoltare experimentală.Cerințele impuse proiectului au rezultat din analiza de necesitate desfășurată în comun la nivelul structurilor deținătoare de parc auto semnificativ, ceea ce îi conferă sistemului un caracter particularizat, de unicitate în raport cu piața furnizorilor de sisteme similare.Proiectul de cercetare cu titlul „Sistem pilot modular pentru monitorizarea flotelor auto” a parcurs deja etapa de analiză a fezabilității și impactului tehnico-economic, în cadrul căreia au fost evidențiate avantajele teoretice evidente generate de implementarea unui astfel de sistem, în principal privind realizarea de economii la bugetul alocat pentru exploatarea parcului auto propriu.Odată finalizat, sistemul pilot va fi testat în condiții reale de exploatare, succesiv de către structurile ministerului ce dispun de flote auto importante, activitate la sfârșitul căreia vor fi formulate propuneri de perfectare/îmbunătățire a produsului de serie, după caz, precum și privind introducerea în înzestrarea unităților proprii.Informații actualizate privind evoluția și rezultatele proiectului de cercetare pot fi accesate pe site-ul web al unității centrale de specialitate din Direcția Generală Logistică – Centrul de Coordonare a Cercetării Științifice – disponibil la www.cercetare.mai.gov.ro.


Alte articole:
Sari la conținut