D.E.P.A.B.D. – procedura eliberării cărţii de identitate

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date informează cetăţenii români cu privire la Procedura eliberării cărţii de identitate în cazul modificării datelor de stare civilă:Modificarea datelor de stare civilă ale unei persoane poate interveni, ca urmare a căsătoriei, divorţului, schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă, adopţiei, stabilirii fi¬liaţiei, rectificării actului de naştere sau de căsătorie, schimbării sexului, în condiţiile legii.În cazul oricărei modificări a numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei sau a locului de naştere, precum şi în situaţia schim¬bării sexului, eliberarea unei noi cărţi de identitate se solicită în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.Pentru eliberarea unei cărţi de identitate în cazul modificării datelor de stare civilă solicitantul se prezintă la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa, prezentând următoarele documente:a) cererea pentru eliberarea actului de identitate ;b) actul de identitate;c) certificatul de naştere, original şi copie;d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau văduve, original şi copie ;e) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedate, în cazul persoanelor văduve, original şi copie; g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;j) documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.k) hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Peste 21 de kilograme de droguri, descoperite de polițiști și procurori. Detalii aici

Peste 1.600 de misiuni de asistență medicală în ultimele 24 de ore

Peste 28.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC

1.027 de posibile infracțiuni au fost semnalate

Pentru protejarea cetățenilor, efectivele MAI au intervenit la 5.458 de evenimente.

Intervenția ministrului Afacerilor interne, Cătălin Predoiu, la Euronews România, în urma reuniunii informale JAI de la Budapesta. Detalii aici

Sari la conținut