Delegaţie FRONTEX în România

În perioada 15-17.09.2010, la invitaţia ministrului Administraţiei şi Internelor şi a inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, o delegaţie a Agenţiei FRONTEX (Agenţia Europeană pentru Managementul Frontierelor Externe ale Uniunii Europene) condusă de directorul executiv, domnul ILKKA LAITINEN, se află în vizită în ţara noastră.Scopul principal al acestei întâlniri constă în prezentarea, de către autorităţile române, a progreselor înregistrate pe linia securizării frontierelor României, viitoare graniţe Schengen, precum şi optimizarea cooperării dintre Agenţie şi Poliţia de Frontieră Română. Din delegaţia FRONTEX, alături de directorul executiv al Agenţiei, mai fac parte directorul Diviziei Operaţiuni din cadrul FRONTEX, domnul Klaus Rösler, şi domnul Mikko Simola, asistentul directorului executiv.În data de 16.09.2010, delegaţia Frontex, însoţită de inspectorul general al PFR, chestorul de poliţie IOAN BUDA, se află la Constanţa şi Tulcea, pentru a vizita Sistemul integrat complex de observare, supraveghere şi control al traficului la Marea Neagră (SCOMAR).SCOMAR este un sistem operativ de supraveghere, bazat pe tehnologia de ultimă oră, care permite detectarea timpurie, urmărirea, recunoaşterea şi identificarea navelor ce desfăşoară activităţi ilegale de trafic la Marea Neagră şi care are ca principale obiective observarea, supravegherea şi controlul frontierei româneşti la Marea Neagră.Cu această ocazie, vor fi prezentate activităţile desfăşurate de poliţistii de frontieră din zona de responsabilitate a IJPF Constanţa şi IJPF Tulcea, dotările Poliţiei de Frontieră pe linie de mobilitate navală, precum şi acţiunile întreprinse în vederea securizării frontierelor maritime. Pe parcursul vizitei, cele două delegaţii vor stabili concret modalităţile de cooperare în lupta împotriva migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere. De asemenea, în cursul zilei de ieri a avut loc o întâlnire oficială între reprezentanţii conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi delegaţiei FRONTEX, fiind vizitat Biroul SIRENE – unic punct de contact între autoritãtile poliţieneşti şi vamale dintre un stat membru Schengen şi birourile naţionale ale celorlalte state membre – şi Centrul SECI pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere – structură de cooperare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu participare internaţională, cu statut de misiune diplomatică pe teritoriul României.Vizita reprezentanţilor FRONTEX demonstrează încă o dată interesul manifestat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi implicit de Poliţia de Frontieră Română, în vederea menţinerii unei legături directe cu reprezentanţii instituţiilor similare din Europa, realizării unui schimb operativ de informaţii şi de experienţă, scopul fiind alinierea activităţilor specifice la standardele europene şi contracararea eficientă a criminalităţii organizate transnaţionale.Ca urmare a acţiunilor întreprinse până în prezent, atât în domeniul operativ cât şi în cel de pregătire, Poliţia de Frontieră Română este apreciată ca fiind una dintre cele mai active structuri la nivelul Agentiei FRONTEX.INFORMAŢII DE BACKGROUNDAgenţia Europeană FRONTEX a luat fiinţă în anul 2005 (a devenit operaţională), în baza prevederilor articolului 2 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 2007/2004. Agenţia este principala instituţie a Uniunii Europene pentru managementul frontierelor externe, asigurând coordonarea acţiunilor Statelor Membre în implementarea măsurilor comunitare din acest domeniu.Operaţiunile FRONTEX au ca principal obiectiv combaterea migraţiei ilegale la nivelul Uniunii Europene, în baza analizelor de risc, fapt ce atrage încrederea, suportul şi participarea activă a tuturor Statelor Membre. O dată cu aderarea României la Uniunea Europeana, Poliţia de Frontieră Română a devenit membru cu drepturi depline în cadrul Agenţiei Europene FRONTEX. Capacităţile instituţionale, legislative şi operaţionale ale Poliţiei de Frontieră Române, precum si responsabilităţile ce derivă din necesitatea de securizare a frontierei externe a UE, au permis implicarea activă a instituţiei noastre în activităţile organizate de către Agenţia Frontex, acestea incluzând: * participarea la procesul de creionare a liniilor directoare privind managementul frontierelor externe ale Uniunii Europene;* participarea la întocmirea programelor anuale de lucru, în baza analizelor de risc şi a evaluărilor operative desfăşurate atât la nivelul FRONTEX cât şi la nivel naţional; * participarea la operaţiuni comune organizate de FRONTEX pe teritoriul altor state; * organizarea de operaţiuni comune FRONTEX pe teritoriul ţării noastre, pe toate cele trei tipuri de frontieră (verde, albastră, aeroportuară);* acordarea de asistenţă operativă rapidă pentru o perioadă limitată de timp, sub forma unor echipe de intervenţie rapidă la frontieră (RABITT);* pregătirea ofiţerilor de poliţie de frontieră etc. Operaţiunile FRONTEX sunt bazate pe analiza de risc pentru combaterea migraţiei ilegale, fapt ce atrage încrederea, suportul şi participarea activă a Statelor Membre, iar spiritul FRONTEX de a coordona măsurile comune completeaza sistemele naţionale de securizare a frontierelor. Biroul de Informare si Relaţii Publice-I.G.P.F


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Primele zile ale minivacanței de Rusaliile ortodoxe, fără incidente grave în planul ordinii și siguranței publice. Numărul accidentelor rutiere grave, mai mic decât în anii precedenți. Detalii aici

25.783 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

228 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni. Detalii aici

807 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. Detalii aici

Sari la conținut