„DEPENDENT DE LIBERTATE”, PROIECT ANTIDROG ADRESAT DEŢINUŢILOR DIN TIMIŞOARA, AJUNS LA FINAL

„DEPENDENT DE LIBERTATE”, PROIECT ANTIDROG ADRESAT DEŢINUŢILOR DIN TIMIŞOARA, AJUNS LA FINAL – Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timiş, în parteneriat cu Penitenciarul Timişoara, a organizat, la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, un eveniment în cadrul căruia au fost diseminate rezultatele proiectului local „Dependent de libertate”. Proiectul a constat în derularea unor activităţi preventive, prin implicarea activă a persoanelor aflate în stare privativă de libertate în Penitenciarul Timişoara, foste consumatoare de droguri. Acestea au evidenţiat propria lor experienţă referitoare la comportamentul de consum de droguri, insistând asupra consecinţelor generate de adoptarea unui asemenea comportament. Totodată, a fost evidenţiat impactul activităţii „O zi în penitenciar”, în cadrul căreia elevi identificaţi ca fiind vulnerabili în ceea ce priveşte consumul de droguri au fost supuşi, pentru câteva ore, aceluiaşi regim de detenţie la care sunt supuse persoanele condamnate pentru infracţiuni la regimul drogurilor.Materialele care au evidenţiat activităţile desfăşurate pe parcursul evenimentului, precum şi impactul acestora, au fost prezentate în faţa unui public de peste 100 de persoane: reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi judeţene, ai instituţiilor publice cu atribuţii în reducerea cererii şi ofertei de droguri, precum şi beneficiari ai proiectului: persoane aflate în stare privativă de libertate în Penitenciarul Timişoara, elevi, consilieri educativi, profesori, directori ai unităţilor de învăţământ. De asemenea, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş a organizat o întâlnire în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele activităţilor derulate în şcoală, în cadrul proiectului. Acest eveniment s-a desfăşurat în prezenţa unor reprezentanţi ai instituţiilor publice, precum şi a consilierilor şcolari care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ din judeţul Timiş, cărora li s-au acordat diplome.Participanţii la ambele evenimente au apreciat proiectul ca fiind un model de bună practică, susţinând continuarea implementării acestuia.


Alte articole:
Skip to content