Comenduirea Garnizoanei București

Conducere

Comandant – colonel Manuel POLIŢEANU

Prezentare

Comenduirea Garnizoanei Bucureşti a Ministerului Afacerilor Interne, denumită, în continuare, Comenduirea Garnizoanei, este o structură militară ierarhizată, subordonată Direcţiei Generale Management Operaţional, stabilită prin statul de organizare aprobat de ministrul afacerilor interne, fară personalitate juridică
Comenduirea Garnizoanei exercită atribuţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la monitorizarea respectării de către personalul militar al M.A.I., în uniformă, a normelor deontologice în afara sediilor, portul uniformelor militare, monitorizarea şi controlul circulaţiei, exploatarea şi întreţinerea autovehiculelor proprii de către structurile militare ale M.A.I, organizarea şi conducerea ceremoniilor militare, evidenţa şi eliberarea livretelor militare pentru personalul aparatului central al M.A.I.

Atribuţii

Compartimentul ceremonii – desfăşoară activităţi pe linia ceremoniilor militare în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, astfel:

 • organizează şi conduce, la solicitarea familiilor, ceremonii funerare cu onoruri militare pentru personalul M.A.I, S.R.I. şi S.T.S. în activitate, în rezervă, în retragere şi veterani de război precum şi pentru personal al Ministerului Afacerilor Interne care, la data decesului, a avut calitatea de demnitar sau înalt funcţionar public, student sau elev al instituţiilor de învăţământ ale ministerului, soldat sau gradat voluntar, funcţionar public sau personal contractual, dacă decesul a survenit pe timpul şi ca urmare a executării unei misiuni ori funcţionar public sau personal contractual admis în ierarhia ordinelor naţionale sau a ordinelor militare de pace ori război, potrivit prevederilor Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României;;
 • la solicitarea membrilor familiilor personalului decedat din M.A.I, S.R.I. şi S.T.S. oferă consultanţă în ceea ce priveşte organizarea ceremoniilor funerare cu onoruri militare;
 • organizează şi desfăşoară ceremonii militare specifice M.A.I. în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov sau, după caz, acordă sprijin la organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor din competenţa altor structuri militare.

Compartimentul control deontologic desfăşoară activităţi specifice privind monitorizarea imaginii personalului militar al structurilor M.A.I, în spaţiile publice din afara unităţilor militare dispuse în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, astfel:

 • asigură respectarea, de către personalul militar al M.A.I în uniformă, a normelor de conduită şi a celor referitoare la portul uniformelor, în spaţiile publice din afara unităţilor militare dispuse în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;
 • desfăşoară activităţi de prevenire a abaterilor disciplinare prin efectuarea de instructaje specifice cu personalul unităţilor militare din garnizoană.

Compartimentul control circulaţie – este structură specializată în urmărirea respectării prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor din dotarea structurilor militare ale M.A.I, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, astfel:

 • efectuează controlul autovehiculelor militare ale structurilor M.A.I, urmărind respectarea legislaţiei rutiere de către conducătorii auto, starea tehnică, starea de întreţinere, completarea documentelor de transport şi exploatare, legalitatea şi eficienţa curselor;
 • desfăşoară sau participă la instructaje cu personalul unităţilor militare ale M.A.I. din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov având ca tematică legislaţia rutieră, condiţiile tehnice obligatorii pentru utilizarea autovehiculelor pe drumurile publice, normele de întreţinere şi exploatare, normele de conduită preventivă, aspecte privind legalitatea şi eficienţa curselor precum şi pe linia prevenirii accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice.

Compartimentul eliberare şi evidenţă livrete militare – asigură emiterea şi eliberarea livretelor militare pentru personalul militar şi funcţionarii publici cu statut special din Aparatul Central al M.A.I. şi unităţile subordonate, după încetarea raporturilor de serviciu şi ţine evidenţa acestora.

Informaţii utile

 • documente necesare pentru eliberarea de adeverinţe în vederea repartizării locurilor de veci pentru Cimitirul Militar Ghencea III. (descarcă PDF)
 • IMPORTANT!
  Având în vedere faptul că nu au început lucrările de extindere a Cimitirului Militar Ghencea III iar numărul de locuri de înhumare existent în prezent este foarte redus, pentru anul 2018, s-a dispus măsura repartizării locurilor de înhumare doar la momentul decesului sau în situaţia în care persoana îndreptăţită suferă de o boală gravă sau incurabilă, dovedită de un certificat medical.
 • documente necesare pentru organizarea ceremonialului militar funerar. (descarcă PDF)

Cererile se vor completa la sediul Comenduirii Garnizoanei, cu cel puţin 24 de ore înaintea desfăşurării funeraliilor organizate în Bucureşti şi jud. Ilfov, sub îndrumarea personalului specializat.

Persoane de contact – organizare ceremonii::

 • – Șef compartiment ceremonii – Lt.col. Grigore George, tel. 0763.822.601; 0770.253.722 09.0015.00
 • – Ofițer specialist ceremonii – Slt. Bratu Marian, tel. 0761.720.706 09.0015.00
 • – Subofițer operativ ceremonii – Plt.maj. Dănilă Bogdan, tel. 0773.761.962; 0744.205.986 09.00-15.00
 • – Organizarea serviciului religios în cadrul ceremoniilor funerare cu onoruri militare pentru personalul M.A.I. şi S.R.I. – preot militar: Radu Felix-Iulian, tel. 0740.025.230

Program:

 • luni – vineri: 09.0015.00
 • sâmbătă – duminică şi sărbători legale: 09.0014.00

Coordonate de contact

Adresă: Şos. Olteniţei nr.158-160, sector 4, Bucureşti, în incinta I.S.O.P, pavilionul K.
Telefon: 021.315.40.96
Fax: 021.313.40.15
e-mail: garnizoana@mai.gov.ro

Skip to content