Corpul de Control al Ministrului

Conducere

Director general: chestor de poliție Tiberiu GĂLĂȚEANU

Director general adjunct: 

(Î)Locțiitor șef Direcție Generală: colonel Viorel LEFTERACHE

Director general adjunct: Magdalena NICULESCU

 

Programul de audiențe al conducerii C.C.M.

La nivelul Corpului de Control al Ministrului, programul de audienţe, în zilele lucrătoare, este următorul:

 • chestor de poliție Tiberiu GĂLĂȚEANU, director general al C.C.M.:

                                  →miercuri, în intervalul 12.00 – 14.00.

 • director general adjunct:

                             

 • colonel Viorel LEFTERACHE, (î)locțiitor șef Direcție Generală

                                 →luni, în intervalul 12.00 – 14.00.

 • Magdalena NICULESCU, director general adjunct:

                                  → joi, în intervalul 10.00 – 12.00.

Prezentare

Corpul de Control al Ministrului este structura operativă centrală, constituită la nivel de direcţie generală, fără personalitate juridică, aflată în subordinea directă a ministrului afacerilor interne care are competenţă materială şi teritorială generală în executarea controalelor la entităţile MAI.

Activitatea specifică de control constă în analiza, verificarea şi măsurarea realizării cantitative şi calitative a unor performanţe, sarcini sau lucrări, compararea acestora cu obiectivele planificate şi indicarea măsurilor ce se impun pe parcursul ori la sfârşitul acestei activităţi, în scopul menţinerii stării de normalitate a activităţii organizaţiei.

Pentru îndeplinirea obiectivelor instituţionale, Corpul de Control al Ministrului cooperează cu inspectoratele generale, direcţiile generale, celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu instituţiile publice, autorităţile şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, pe probleme de interes comun, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

În scopul realizării unitare a actului de control, Corpul de Control al Ministrului îndrumă, sprijină şi controlează toate structurile cu atribuţii similare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Corpul de Control al Ministrului îndeplineşte atribuţiile care îi revin din punerea în aplicare a documentelor programatice ale Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv în ceea ce priveşte implementarea sistemului de control intern/managerial..

Atribuţii

Corpul de Control al Ministrului are următoarele atribuţii:

 • planifică, organizează şi execută controale la structurile din Aparatul Central, precum şi la unităţile, instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit dispoziţiilor legale;
 • execută acţiuni de verificare şi control în domeniul de activitate al instituţiilor prefectului, potrivit legii, precum şi în legătură cu atribuţiile delegate de stat persoanelor abilitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale;
 • elaborează metodologii şi proceduri pentru îmbunătăţirea sistemelor de măsurare a performanţei manageriale şi dezvoltarea sistemului de control managerial în structurile Ministerului Afacerilor Interne;
 • coordonează, monitorizează şi îndrumă metodologic activităţile de dezvoltare a sistemului de control managerial intern în Ministerul Afacerilor Interne;
 • efectuează sub supravegherea procurorului, în condiţiile legii, activităţi de cercetare penală pentru infracţiunile săvârşite de personalul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competenţei;
 • în cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către procuror, în baza ordonanţei emise de către acesta, efectuează anumite acte de cercetare penală referitoare la personalul Ministerului Afacerilor Interne;
 • înştiinţează organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală;
 • efectuează cercetări în legătură cu infracţiunile şi abaterile disciplinare săvârşite de personalul Ministerului Afacerilor Interne aflat în misiuni de menţinere a păcii, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi ale dreptului internaţional;
 • verifică petiţiile cetăţenilor, precum şi rapoartele şi memoriile personalului Ministerului Afacerilor Interne, repartizate spre soluţionare;
 • efectuează cercetările prealabile ale faptelor ce constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul din structurile Ministerului Afacerilor Interne;
 • propune declanşarea demersurilor necesare pentru tragerea la răspundere disciplinară a personalului Ministerului Afacerilor Interne pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, prevăzute de legislaţia în vigoare, constatate în urma activităţilor de control, precum şi a verificărilor efectuate în legătură cu sesizările la adresa personalului;
 • soluţionează contestaţiile înaintate Corpului de Control al Ministrului, potrivit reglementărilor în vigoare, în măsura în care vizează sancţiuni aplicate de şefii/comandanţii unităţilor până la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne;
 • efectuează, după caz, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate Ministerului Afacerilor Interne, în cazurile constatate nemijlocit, sau cele repartizate spre soluţionare;
 • monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse/aprobate de către conducerea ministerului şi directorul general în urma desfăşurării controalelor şi verificărilor la structurile Ministerului Afacerilor Interne;
 • completează şi actualizează baza proprie de documentare, referitoare la activităţile desfăşurate, monitorizează măsurile dispuse şi activităţile de control managerial intern din structurile ministerului;
 • iniţiază sau participă la realizarea unor studii şi analize privind cauzele disfuncţiilor şi deficienţelor constatate în activitatea structurilor şi personalului evaluate, în scopul îmbunătăţirii activităţii acestora;
 • formulează propuneri de elaborare, modificare sau completare a actelor normative, potrivit competenţei;
 • iniţiază şi participă la schimburi de experienţă cu structuri similare din alte ministere, din ţară şi străinătate, iniţiază şi implementează, singur sau în parteneriat cu alte instituţii din ţară şi străinătate, proiecte finanţate din fondurile europene ce au ca obiective dezvoltarea metodologiilor, tehnicilor şi instrumentelor de lucru specifice, precum şi perfecţionarea profesională a personalului, inclusiv proiecte de cercetare ştiinţifică;
 • participă, potrivit ordinelor şi dispoziţiilor conducerii ministerului, la activităţi specifice desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.
ULTIMA
ORĂ

28 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI

Acțiuni în zona aeroporturilor, pentru verificarea transportului de persoane. Detalii aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Citește mai mult

Peste 8 milioane de accesări ale HUB-ului de servicii al MAI. Detalii aici

Sari la conținut