Direcţia Audit Public Intern

 • Conducere

Împuternicit Director (auditor), comisar-șef de poliție ROBU Constantin;

Director adjunct (auditor), comisar-șef de poliție MUȘCĂLĂU Ion – Marian;

Împuternicit Director adjunct (auditor), comisar-șef de poliție TACHE Ionuț -Bogdan.

Prezentare

Direcţia Audit Public Intern este structura specializată care execută misiuni de audit public intern asupra tuturor activităţilor din entităţile cuprinse în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice şi a patrimoniului public, precum şi la buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor ministerului.

Direcţia Audit Public Intern îşi desfăşoară activitatea în baza planului anual de audit public intern aprobat şi a cadrului legal de referinţă cunoscut, respectiv:

 • Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1086/2013;
 • Normele privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1259/2012;
 • Normele privind înființarea comitetelor de audit intern aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.554/2014;
 • Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.252/2004.

Direcţia Audit Public Intern are în componenţă 4 servicii centrale şi 8 structuri teritoriale de audit intern în oraşele Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj Napoca, Iaşi, Braşov, Constanţa, direcţia aflându-se în subordinea directă a ministrului afacerilor interne. Sub aspect metodologic şi de specialitate Direcţia Audit Public Intern se află în coordonarea Unităţii Centrale pentru Armonizarea Auditului Public Intern (U.C.A.A.P.I.) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Atribuţii

 • elaborează/actualizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice M.A.I., cu avizul U.C.A.A.P.I.;
 • elaborează/actualizează ghiduri procedurale și metodologii de lucru bazate pe standarde internaționale și buna practică, cu aprobarea directorului D.A.P.I., în vederea abordării într-un mod unitar a misiunilor de audit public intern în M.A.I.;
 • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
 • efectuează misiuni de audit public intern de asigurare sau misiuni de consiliere, inclusiv audituri ad-hoc, aprobate de ministrul afacerilor interne, la structurile aparatului central al ministerului, precum şi la instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului;
 • efectuează misiuni de evaluare a activităţii desfăşurate de către structurile direcţiei, cât şi de către compartimentele de audit public intern constituite în cadrul entităților publice din domeniul instituţiei prefectului aflate în subordinea ministerului;
 • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neînsuşite de către conducatorul unităţii, precum şi despre consecinţele acestora;
 • raportează periodic, atât conducerii ministerului, cât şi la U.C.A.A.P.I., la cererea acesteia, datele ce privesc constatările, concluziile şi recomandarile rezultate din activitatea de audit public intern a direcţiei;
 • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern.

Carta auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne

Text integral    ( descarcă fişier în format „pdf” )

Program audiențe:

Împuternicit Director (auditor), comisar-șef de poliție ROBU Constantin- miercuri: 10,00-12,00;

Director adjunct (auditor), comisar –șef de poliție MUȘCĂLĂU Ion – Marian, marți: 10,00-12,00;

Împuternicit Director adjunct (auditor), comisar-șef de poliție TACHE Ionuț -Bogdan, joi: 10,00-12,00

Sari la conținut