Direcţia Generală Financiară

Conducere

Director general chestor de poliție Grecu Răzvan

Director general adjunct comisar-șef de poliție Cretu Andrei Lucian

Împuternicit Director general adjunct comisar-șef de poliție Rață Mihai Ștefan

Prezentare

Directia Generală Financiară este structura de specialitate în domeniul financiar – contabil al Ministerului Afacerilor Interne

Atribuţii

  • elaborează şi fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne, asigură finanţarea structurilor, coordonează şi controlează întreaga activitate economico-financiara a tuturor ordonatorilor de credite şi sanctionează contravenţiile la normele privind disciplina financiară în conformitate cu dispoziţiile legale;
  • vizează pentru control financiar preventiv propriu, înainte de a fi supuse aprobării conducerii ministerului, proiectele de ordine, instrucţiuni şi norme interne, atunci când prin măsurile respective se angajează efectuarea de cheltuieli, precum şi pentru alte operaţiuni stabilite prin ordine ale ministrului;
  • întocmeşte şi analizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne;
  • elaborează proiecte de ordine şi instrucţiuni ale ministrului pe linie financiar-contabilă, de acordare a drepturilor băneşti cuvenite personalului;
  • asigură cuprinderea în bugetele ordonatorilor de credite din Ministerul Afacerilor Interne a fondurilor acordate în cadrul programelor europene nerambursabile şi altor facilităţi postaderare, atât pe partea fondurilor nerambursabile cât şi a contribuţiei publice naţionale;
  • asigură prin proceduri specifice îndrumarea şi controlul intern privind modul de utilizare a fondurilor publice puse la dispoziţie prin bugetele ordonatorilor de credite din Ministerul Afacerilor Interne;
  • avizează constituirea structurilor financiar-contabile din unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
  • asigură documentaţia pentru proiectarea în sistem unitar a programelor informatice de prelucrare a datelor pentru stabilirea şi plata drepturilor băneşti cuvenite personalului, precum şi pentru activitatea de buget – contabilitate;
  • îndeplineşte funcţia de certificare potrivit cerinţelor şi competenţelor desemnate prin legislaţia naţională şi europeană, pentru fondurile nerambursabile acordate prin partea consacrată acquis-ului Schengen din cadrul Facilităţii Schengen şi pentru Fluxurile Schengen şi pentru Fluxurile de Numerar şi prin Programul General „Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii”;
  • asigură şi execută bugetul propriu al ordonatorului principal de credite.
ULTIMA
ORĂ

  Acțiuni ale polițiștilor, pentru combaterea pescuitului ilegal. Detalii aici

26.704  de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

167 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni. Detalii aici

645 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Sari la conținut