Direcția Generală Management Operațional

Conducere

 Director General –  Chestor principal de poliție Ștefan SĂVULESCU

 Director General Adjunct – Chestor de poliție Răducu-Adrian STOICHICI

 

Prezentare

Direcţia Generală Management Operaţional (D.G.M.O.) este unitate din Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), fără personalitate juridică, ce se subordonează direct ministrului afacerilor interne.

D.G.M.O. are în subordine Comenduirea Garnizoanei Bucureşti a Ministerului Afacerilor Interne, unitate cu Regulament de organizare şi funcţionare şi organigramă proprii.

Personalul D.G.M.O. se compune din polițiști – funcţionari publici cu statut special şi cadre militare, căruia i se aplică drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Ziua aniversară

Ziua aniversară a D.G.M.O. este 22 iunie – potrivit art. 2 alin. (1) pct. 11 din O.m.a.i. nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.

Organizare

 • D.G.M.O. este organizată şi funcţionează în baza prevederilor O.u.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1.152/2014 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.
 • D.G.M.O. desfăşoară activităţi în domeniile: planificare structurală, a înzestrării şi resurselor, management stări excepționale, management date şi informaţii, evaluare riscuri, planificare misiuni şi operaţii întrunite, monitorizarea situaţiei operative, coordonare situaţii de urgenţă şi speciale, asigurare geografică a misiunilor, integrare date operative, cooperare interinstituţională, gestionare documente specifice Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, analiză strategică, reglementări, evaluare instituţională, asigurare cu sigilii şi ștampile cu stema României, precum şi orice alte atribuţii date în competenţa sa prin alte acte normative.

Atribuţii

D.G.M.O. îndeplineşte, în principal, atribuţiile prevăzute în H.G. nr. 1.152/2014 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, precum şi atribuţiile generale prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al D.G.M.O., respectiv:

 • asigură cadrul normativ necesar elaborării normelor de înzestrare pe timp de pace și la mobilizare pentru structurile M.A.I., precum şi realizarea documentelor de planificare anuală/multianuală a resurselor la nivelul M.A.I.;
 • răspunde de reglementarea, conducerea şi coordonarea activităţilor, la nivelul M.A.I., pentru pregătirea structurilor pentru trecerea de la starea de pace la stările excepționale;
 • asigură suportul decizional în domeniul planificării structurale, în conformitate cu prevederile legale, pe baza strategiilor incidente domeniilor de activitate specifice structurilor M.A.I, a analizei situaţiei operative şi realităților economico-sociale, raportate la misiunile specifice;
 • gestionează activitățile desfășurate pe linia evaluării riscurilor, planificării strategice și operaționale a misiunilor executate independent sau în cooperare cu alte instituții, respectiv a exercițiilor și antrenamentelor derulate pentru verificarea capacității operaționale a structurilor M.A.I. în domeniile stabilite în competență;
 • asigură monitorizarea situației operative, coordonarea integrată a misiunilor structurilor M.A.I., pe timpul situațiilor speciale și de criză ce se manifestă în domeniul ordinii publice și situațiilor de urgență, managementul sistemelor informatice din dotare, precum şi asigurarea geografică a misiunilor prin procurarea, deținerea şi gestionarea informaţiilor geospațiale;
 • asigură Secretariatul tehnic al Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică (C.N.C.A.O.P.);
 • asigură cooperarea structurilor din cadrul M.A.I. cu instituţiile/autorităţile din cadrul S.N.A.O.P.S.N., precum şi cu alte instituţii ale statului, pe domeniul de competenţă al Direcţiei generale, respectiv gestionarea documentelor specifice care vizează activitatea C.S.A.T.;
 • asigură procesarea și interpretarea datelor și informațiilor referitoare la fenomene, manifestări sau acțiuni cu potențial impact major în sfera siguranţei cetățeanului, prin produse analitice, destinate fundamentării deciziei de nivel strategic sau care să constituie suport operațional pentru managementul integrat al acțiunilor, în situaţii speciale şi de criză;
 • asigură analizarea, verificarea, monitorizarea şi evaluarea modului în care structurile M.A.I., în domeniile lor de responsabilitate, pun în aplicare măsurile şi desfăşoară activităţile stabilite în documentele programatice/acte normative/priorități legislative din sfera ordinii publice şi securităţii naţionale.
 • asigură, la nivelul Direcţiei generale, asistenţa juridică şi coordonarea activităţilor de elaborare a proiectelor de acte normative, a standardelor şi procedurilor, precum şi a altor acte specifice, potrivit competenţelor.

Coordonate de contact

Adresă: Str. Piaţa Revoluţiei nr.1A, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021.264.85.12
Fax: 021.206.09.32/021.264.87.08

ULTIMA
ORĂ

Peste 8 milioane de accesări ale HUB-ului de servicii al MAI. Detalii aici

Urmăriți la nivel internațional, aduși în țară de polițiști. Citește mai mult

Acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite în stațiile de cale ferată și în trenurile de călători. Detalii aici

Polițiștii și jandarmii au prins în flagrant 166 de autori de infracțiuni, care au săvârșit 186 de fapte penale.

Percheziții și dosare penale, pentru investigarea infracțiunilor economice. Citește mai mult

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

17 de persoane salvate în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Sari la conținut