Direcţia Generală Management Resurse Umane

Conducere

Director general adjunct – chestor principal de poliţie Valentin Minoiu

Director general adjunct – chestor de poliţie Valentin Melnic

Director general adjunct – Smaranda-Ramona PĂLAN

Prezentare

Direcţia Generală Management Resurse Umane este unitatea de specialitate din cadrul aparatului central al ministerului, care îndrumă, coordonează, controlează şi monitorizează activităţile din domeniul managementului resurselor umane desfăşurate de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, având competenţă materială şi teritorială generală în domeniul său de activitate.

Atribuţii

 • elaborează strategia şi politicile de resurse umane privind recrutarea, selecţia, încadrarea, formarea iniţială şi continuă a personalului, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi a conduitei, cariera, motivarea, compensarea, precum şi gestiunea şi prelucrarea automată a datelor, analiza posturilor şi planificarea resurselor umane, managementul organizatoric, securitatea şi sănătatea în muncă şi, de asemenea, planificarea, organizarea şi controlul modului de implementare a acestora; coordonează proiectarea strategiei şi politicilor privind formarea profesională iniţială şi continuă a personalului;
 • asigură, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, încadrarea personalului necesar pe posturile prevăzute în statele de organizare/statele de funcţii ale unităţilor, potrivit normelor de competenţă;
 • organizează şi efectuează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul de competenţă;
 • iniţiază şi/sau elaborează proiecte de acte normative pentru aplicarea unitară a strategiei, politicilor şi a procedurilor de resurse umane, de securitate şi sănătate în muncă în unităţile M.A.I.;
 • asigură informatizarea activităţii şi funcţionarea sistemului informatic de specialitate în vederea fundamentării deciziilor privind managementul resursele umane;
 • participă cu personal la inspecţiile şi controalele de fond dispuse de ministrul afacerilor interne, precum şi la controalele tematice;
 • participă la programe de cooperare internaţională în domeniul său de competenţă;
 • organizează şi participă, după caz, la manifestări expoziţionale, seminarii, simpozioane, schimburi de experienţă şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice naţionale sau internaţionale, din domeniile de competenţă;
 • coordonează, controlează şi evaluează măsurile de actualizare şi modernizare a sistemului de gestiune a resurselor umane;
 • prin structura de securitate, pune în aplicare şi verifică respectarea la nivelul direcţiei generale a prevederilor legale în domeniul gestionării informaţiilor clasificate;
 • asigură respectarea procedurilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în domeniul de competenţă;
 • elaborează metodologia de emitere a documentelor de legitimare şi acces în sediile unităţilor M.A.I. şi controlează modul de îndeplinire a acesteia;
 • coordonează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare anuală/apreciere a personalului M.A.I.;
 • realizează planificarea resurselor umane ale M.A.I. în concordanţă cu nevoile M.A.I.;
 • organizează şi gestionează evidenţa personalului M.A.I. în activitate;
 • organizează şi desfăşoară activităţile pentru gestionarea datelor cu privire la personalul în rezervă şi retragere, precum şi veteranii de război;
 • elaborează proiecte de acte administrative şi documente specifice pentru numirea în funcţii şi gestionarea raporturilor de serviciu/muncă ale personalului din competenţa de numire a conducerii M.A.I. şi din aparatul central al M.A.I., potrivit reglementărilor în vigoare;
 • prin serviciul inspecţia muncii, reprezintă autoritatea competentă în domeniul inspecţiei muncii în M.A.I.
 • coordonează, îndrumă metodologic şi controlează activitatea inspectorilor de muncă pe linia raporturilor de muncă/serviciu şi a securităţii şi sănătăţii în muncă din inspectoratele generale/similare;
 • elaborează şi prezintă anual conducerii M.A.I. rapoarte cu privire la activitatea de inspecţie a muncii în domeniul raporturilor de muncă/serviciu şi al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • fundamentează, elaborează şi prezintă conducerii ministerului proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea structurii organizatorice a M.A.I.;
 • evaluează necesarul de efective al M.A.I., întocmeşte documentaţia necesară şi proiectele actelor normative pentru completarea sau reducerea numărului maxim de posturi aprobat, precum şi pentru efectuarea de modificări în structura posturilor;
 • elaborează, pe baza consultării principalelor instituţii/structuri aflate în subordinea M.A.I., proiectele de hotărâri ale Guvernului privind stabilirea claselor de salarizare şi coeficienţilor de ierarhizare, pe grade profesionale/militare, pentru funcţiile îndeplinite de poliţişti/militari;
 • elaborează instrucţiuni şi norme metodologice privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile M.A.I. şi asigură îmbunătăţirea permanentă a acestora, în vederea perfecţionării activităţii în domeniul din competenţă;
 • analizează viabilitatea structurilor organizatorice ale unităţilor ministerului, prezintă propuneri de constituire, reorganizare sau optimizare a acestora şi verifică respectarea disciplinei de stat;
 • avizează regulamentele de organizare şi funcţionare ale structurilor aparatului central al M.A.I. şi pe cele ale inspectoratelor generale/similare, care se aprobă, potrivit legii, de către ministrul afacerilor interne, secretarii de stat sau secretarul general;
 • elaborează documentele pentru repartizarea şi modificarea numărului de indicatori în finanţare stabiliţi pentru instituţiile/structurile M.A.I., potrivit actelor normative în vigoare;
 • organizează şi desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control a structurilor M.A.I. potrivit domeniului de competenţă.

Legături utile

   Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen

   Bunuri scoase din funcțiune

  Centrul de Formare Inițială și Continuă

Apar noi și noi amenințări care ne schimbă rapid viața de zi cu zi.

Dacă ne dorim o Europă mai sigură, trebuie să fim cu un pas înainte.

Aici intrăm noi în scenă: CEPOL – Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii instruiește anual peste 30 000 de reprezentanți, astfel încât aceștia să combată în mod eficient infracțiunile actuale și cele viitoare.

Fiți cu un pas înaintea infractorilor – Instruiți-vă cu #CEPOL! Împreună, pentru o Europă mai sigură!

Află mai multe despre CEPOL: https://www.cepol.europa.eu/

#SafeTogetherEU

Programul de audiențe

Director general: marți, orel 10 00 – 1200

ULTIMA
ORĂ

  Acțiuni ale polițiștilor, pentru combaterea pescuitului ilegal. Detalii aici

26.704  de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

167 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni. Detalii aici

645 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Sari la conținut