DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU PROTECȚIE CIVILĂ

CONDUCERE

Șef Direcție Generală – general de brigadă MARIUS DOGEANU

Locțiitor Șef Direcție Generală – colonel SILVIU STOIAN

 

PREZENTARE

Direcția Generală pentru Protecție Civilă (DGPC) a fost înființată în conformitate cu prevederile art. I alin. (51) din OUG nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; organizarea și funcționarea DGPC sunt reglementate prin Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale pentru protecție civilă, aprobat prin Omai nr. 93/2021.

DGPC este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, cu competență de coordonare la nivel național a activităților de protecție civilă specifice Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în concordanță cu rolul și locul acestuia în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

DGPC este parte componentă a DSU și se află în subordinea directă a secretarului de stat, șef al DSU.

DGPC asigură la nivelul DSU coordonarea îndeplinirii obligațiilor ce revin autorităților în domeniul protecției civile, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, îmbunătățirii rezilienței comunităților, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate.

 

 STRUCTURĂ

DGPC are în structura organizatorică următoarele componente:

 • Serviciul planificare operațională integrată;
 • Serviciul coordonare și implementare cerințe de reziliență:
 • Serviciul coordonare formare profesională în protecție civilă:
 • Serviciul politici UE-NATO și parteneriate strategice în domeniul protecției civile;
 • Biroul planificarea continuității operațiilor;
 • Biroul analiză și dezvoltare strategică în domeniul protecției civile.

 

ATRIBUȚII

DGPC are următoarele atribuții principale:

 • analizează, evaluează și propune spre avizare strategiile și metodologiile, specifice domeniului protecției civile;
 • participă la procesul de planificare și executare integrată a misiunilor din domeniul de competență;
 • analizează și face propuneri de îmbunătățire a modului de organizare și asigurare a stării de operativitate și a capacității de intervenție optimă a structurilor aflate în coordonarea/coordonarea operațională a DSU, precum și a celorlalte autorități/instituții/operatori economici/organizații neguvernamentale cu activitate în domeniu;
 • propune șefului DSU măsuri și acțiuni specifice privind realizarea managementului integrat al situațiilor de urgență de amploare/ de protecție civilă;
 • analizează și înaintează spre avizare concepțiile naționale de răspuns și regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență stabilite prin legislația specifică managementului tipurilor de risc și face propuneri de actualizare a acestora, ori de câte ori este nevoie;
 • monitorizează implementarea cerințelor NATO de reziliență și face propuneri potrivit domeniului de competență;
 • elaborează și monitorizează implementarea Strategiei de dezvoltare a Departamentului pentru Situații de Urgență;
 • colaborează cu structurile specializate din ministere, agențiile și reprezentanții societății civile cu atribuții în domeniu, la elaborarea proiectelor ce privesc reglementarea în domeniul protecției civile;
 • coordonează activitățile de elaborare și punere în aplicare a procedurilor de activare a Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției (CNCCI);
 • participă la procesul de realizare a unei abordări integrate, la nivel național, a managementului riscurilor, în vederea eficientizării eforturilor de reducere a riscului de dezastre;
 • coordonează procesul de planificare, organizare, desfășurare și evaluare a pregătirii prin exerciții specifice domeniului de competență la nivel național și internațional;
 • asigură coordonarea, îndrumarea și evaluarea aplicării unitare a prevederilor legislative și metodologiilor referitoare la pregătirea profesională și formarea personalului din structurile aflate în coordonarea/ coordonarea operațională a DSU în colaborare cu celelalte instituții sau structuri cu atribuții în domeniu;
 • coordonează, în colaborare cu Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale, acțiunile de dezvoltare strategică a cooperării în cadrul UE, NATO, ONU, la nivel regional și bilateral, în domeniul protecției civile;
 • asigură mecanismele de coordonare în relația cu UE, NATO și alte organisme internaționale, pentru activitățile de acordare și primire a asistenței internaționale, în cazul situațiilor de urgență de amploare.

 

COORDONATE DE CONTACT

Adresă: Piața Revoluției nr.1A, Sector 1, București

Telefon: 021.312.25.47

Fax: 021.313.71.55

 

ULTIMA
ORĂ

Educație rutieră pentru viitor: Ghiduri de educație rutieră pentru elevi, realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației. Detalii aici

14 persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI. Detalii aici

Pentru siguranța frontierei de stat, polițiști de frontieră au acționat cu 913 mijloace de mobilitate.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 784 de conducători auto

Aplicația eDAC își dovedește utilitatea și eficiența: 34 de alerte au fost semnalate

28 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI

Sari la conținut