Direcția Secretariat General

Conducere

Director – chestor de poliție Marius-Mugurel TACHE

Director adjunct – comisar șef de poliție Adrian CREȚU

Director adjunct – comisar șef de poliție Ionel MIHAIU

Prezentare

Direcţia Secretariat General a Ministerului Afacerilor Interne este unitatea de specialitate a Aparatului Central care asigură:

 • derularea operaţiunilor tehnice privind primirea, evidenţa, trierea, repartizarea, urmărirea soluţionării, multiplicarea, manipularea, selecţionarea documentelor adresate ministrului afacerilor internelor, secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi şi consilierilor ministrului sau expediate de către aceştia altor structuri/organizaţii, precum şi clasarea, arhivarea, inventarierea, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea acestora, după caz;
 • traducerea corespondenţei primite de conducerea ministerului;
 • activităţile de relaţii cu publicul;
 • activitatea de informare-documentare;
 • gestionarea paginii de intranet a ministerului din punctul de vedere al informaţiilor prezentate;
 • gestionarea arhivei proprii neclasificate a aparatului central al ministerului;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protocol intern la nivelul conducerii ministerului;
 • implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute/gestionate de ministrul afacerilor interne, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncţi şi consilierii conducerii ministerului, respectiv de personalul de la cabinetele conducerii ministerului, pe de o parte, şi la nivelul direcţiei, pe de altă parte;
 • organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfăşurate la nivelul conducerii ministerului;
 • preşedinţia şi secretariatul Comisiei centrale de selecţionare a documentelor create de unităţile aparatului central al ministerului;
 • prelucrarea automată a datelor şi valorificarea informaţiilor prin proceduri informatice.

Atribuţii Generale

 • asigură primirea, înregistrarea, evidenţa, trierea şi circuitul lucrărilor de secretariat, la nivelul conducerii ministerului;
 • gestionează şi monitorizează îndeplinirea dispoziţiilor conducerii ministerului cu privire la realizarea sarcinilor conform rezoluţiilor;
 • asigură multiplicarea documentelor conform dispoziţiilor conducerii ministerului, respectând normele legale privind multiplicarea, înregistrarea şi manipularea acestora;
 • efectuează activităţi de secretariat tehnic pentru Colegiul ministerului şi Sub/Comisia de dialog social ;
 • asigură organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfăşurate la nivelul conducerii ministerului;
 • asigură primirea, evidenţa, trierea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor adresate conducerii ministerului;
 • asigură redactarea, după caz, a răspunsurilor la petiţiile adresate ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, subsecretarilor de stat, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi;
 • organizează activitatea de primire a cetăţenilor/personalului ministerului în audienţă/ieşire la raport la acest nivel;
 • consiliază cetăţenii care se adresează conducerii ministerului;
 • gestionează toate apelurile telefonice primite prin „Linia telefonică deschisă” a ministerului şi „Linia telefonică antidiscriminare”;
 • organizează activitatea necesară asigurării fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei;
 • realizează mape documentare pe domeniile specifice de activitate ale ministerului şi asigură difuzarea acestora către structurile interesate;
 • asigură traducerea corespondenţei conducerii ministerului;
 • gestionează pagina de intranet a ministerului din punctul de vedere al informaţiilor prezentate;
 • asigură organizarea, administrarea şi prelucrarea de specialitate a documentelor ce alcătuiesc Fondul arhivistic al ministerului – aparat central;
 • asigură organizarea şi desfășurarea unor activități de protocol intern la nivelul conducerii ministerului;
 • asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute/gestionate de conducerea ministerului, de personalul de la cabinetele conducerii ministerului şi la nivelul direcţiei;
 • organizează activitatea de pregătire continuă a personalului propriu;
 • desfăşoară activităţi specifice pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul conducerii ministerului şi la nivelul direcţiei;
 • desfăşoară activităţi specifice pentru apărarea împotriva incendiilor la nivelul direcţiei;
 • execută activităţi de îndrumare, sprijin şi control, pe liniile specifice de muncă, în unităţile din aparatul central al ministerului, în instituţiile şi structurile din subordinea/coordonarea ministerului;
 • gestionează şi asigură exploatarea corespunzătoare a sistemelor informatice pentru domeniile specifice de activitate.
 • asigură serviciul la cabinetele demnitarilor;
 • execută activităţi de îndrumare, sprijin şi control, pe liniile specifice de muncă, în unităţile din aparatul central al ministerului, în instituţiile şi structurile din subordinea/coordonarea/cadrul ministerului;

Coordonate de contact

Adresă: Piaţa Revoluţiei nr.1A, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010086
Telefon: 021/264 87 62; 021/264.85.26; 021/264.87.93
Fax: 021/264 87 71
Tel verde: 0800 800 624 – petiţii, informaţii (linie telefonică gratuită)

ULTIMA
ORĂ

Piloții Inspectoratului General de Aviație au executat 20 de misiuni aero-medicale

Pompierii au desfășurat 1.221 de misiuni pentru acordarea asistenței medicale

Polițiștii și jandarmii au constatat 14.014 contravenții

În ultimele 24 de ore, în aplicația eDAC, au fost efectuate 29.391 de verificări

Structurile operative ale MAI au desfășurat 4.384 de intervenții în sprijinul cetățenilor. Vezi aici

Sari la conținut