Direcția Suport Decizional

Conducere

Șef direcție– colonel Ionuț Laurențiu AMZU

Director adjunct – Mihaela ENE

Prezentare

Direcția Suport Decizional (DSD), aflată în componența Departamentului pentru Situații de Urgență, face parte din unitățile Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și asigură, în domeniile sale de responsabilitate, suportul informațional-decizional al secretarului de stat, șef al D.S.U., precum și serviciile specializate pentru îndeplinirea funcțiilor de coordonare, îndrumare, control și monitorizare a modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul situațiilor de urgență.

 

Direcția suport decizional este organizată și funcționează în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

 

În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, direcția desfășoară activități în domeniile: monitorizare și coordonare situații de urgență, analiză, sinteză și integrare date operative, managementul proiectelor, managementul calității, reglementări și asistență juridică, evaluare instituțională și control, comunicarea publică în domeniul situațiilor de urgență și al dezastrelor, secretariat.

 

Direcția Suport Decizional are următoarele atribuţii principale:

 1. asigură monitorizarea evoluției situației operative și realizarea fluxului informațional-decizional cu privire la acțiunile desfășurate de structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare I.G.S.U., și ale Inspectoratului General de Aviație, denumit în continuare I.G.Av., precum și serviciile publice Salvamont și Salvaspeo, pentru gestionarea situațiilor de urgență;
 2. realizează coordonarea, în sistem integrat, a acțiunilor de gestionare a situațiilor de urgență de amploare și intensitate deosebită care se produc pe teritoriul național, desfășurate de structurile I.G.S.U., I.G.Av., serviciile publice Salvamont și Salvaspeo, precum și a activităților de căutare-salvare canină în domeniul situațiilor de urgență;
 3. asigură suportul informațional-decizional pentru șeful D.S.U. în vederea informării ministrului afacerilor interne, a prim-ministrului României și a Președintelui României, după caz, asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență sau a producerii situațiilor de urgență;
 4. realizează evidența și monitorizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă în domeniul situațiilor de urgență, asistenței medicale de urgență și primului ajutor calificat, protecției civile și al cooperării civil-militare, aflate în derulare la nivelul structurilor din coordonarea D.S.U., identifică oportunități de finanțare în vederea elaborării și implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităților strategice și obiectivelor D.S.U.;
 5. asigură monitorizarea, evaluarea instituțională și controlul activității structurilor aflate în coordonarea D.S.U, respectiv I.G.S.U. și I.G.Av., și a structurilor aflate în subordinea acestora;
 6. asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice standardului SR EN ISO 9001 (ediția în vigoare) la nivelul D.S.U. și monitorizează implementarea și menținerea conformității acestuia la nivelul structurilor aflate în coordonarea D.S.U.;
 7. asigură planificarea și implementarea activităților în vederea realizării comunicării publice în domeniul situațiilor de urgență și al dezastrelor pentru D.S.U., pe domeniile de activitate ale structurilor aflate în coordonarea/coordonarea operațională a D.S.U.;
 8. elaborează/participă, după caz, asigură sprijin la elaborarea proiectelor de acte normative de nivel superior, cu caracter intern sau în domeniul cooperării interinstituționale pe linia gestionării situațiilor de urgență sau care au impact asupra Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență;
 9. asigură asistența juridică, reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor DSU și CNSU în fața instanțelor de judecată;
 10. răspunde de aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale pe linia protecției informațiilor clasificate și Componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicațiilor (CSTIC) în cadrul direcției și asigură suportul de specialitate pentru Direcția generală pentru protecție civilă și Direcția generală urgențe medicale;
 11. aplică metodologiile specifice, elaborate de către Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat și M.A.I., în cadrul direcției și asigură suportul de specialitate pentru Direcția generală pentru protecție civilă și Direcția generală urgențe medicale, în domeniul informațiilor NATO și UE;
 12. organizează și desfășoară activități de evaluare, control, îndrumare și sprijin al structurilor din coordonarea D.S.U. în vederea asigurării aplicării corecte și unitare a dispozițiilor legale și formulează propuneri privind înlăturarea deficiențelor constatate;
 13. asigură realizarea activităților specifice de secretariat și gestionare a documentelor clasificate pentru direcție, precum și pentru Direcția generală pentru protecție civilă și Direcția generală urgențe medicale;
 14. asigură implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
 15. desfășoară activități specifice pe linia managementului stărilor excepționale;

 

 

Program audiențe

 • Șef direcție– între orele 10.00-12.00, în zilele de marți ale săptămânii;
 • Directorul adjunct, între orele 10.00-12.00, în zilele de joiale săptămânii;

Coordonate de contact

Adresă: Piaţa Revoluţiei, nr.1 A, sector 1, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.206.40.33

ULTIMA
ORĂ

28 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI

Acțiuni în zona aeroporturilor, pentru verificarea transportului de persoane. Detalii aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Citește mai mult

Peste 8 milioane de accesări ale HUB-ului de servicii al MAI. Detalii aici

Sari la conținut