Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale

Conducere

Şef Oficiu – comisar-șef de poliție Ionuț-Cornel Savu

Prezentare

Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale este structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, care exercită îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea aplicării unitare a legislaţiei în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul structurilor/unităţilor M.A.I. Şeful Oficiului îndeplineşte şi funcţia de Responsabil cu protecţia datelor personale în cadrul ministerului. Oficiul are în structura organizatorică doua compartimente: Legislaţie şi proceduri şi, respectiv, Consiliere operatori.

Atribuţii

  • coordonează, îndrumă şi monitorizează activitatea unităţilor din Aparatul central, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
  • aplică unitar, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, şi ale Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr.27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
  • ţine evidenţa operatorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
  • monitorizează activitatea operatorilor şi împuterniciţilor acestora din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a responsabililor cu protecţia datelor cu caracter personal desemnaţi în cadrul acestora;
  • colaborează cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu organisme ale societăţii civile, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi experţi independenţi care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei datelor cu aracter personal;
  • valorifică activităţile realizate prin rapoarte, studii, analize şi formulează propuneri de optimizare a activităţilor de instruire, prevenire şi combatere a încălcării normelor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Program audiențe:

Șeful Oficiului,  joi: 10.00-12.00

 

Protecţia datelor cu caracter personal

Organizaţiile şi indivizii care prelucrează date cu caracter personal au obligaţia de a le păstra astfel încât să le fie asigurată confidenţialitatea şi securitatea. Aceste obligaţii sunt subsumate dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, reglementat prin Regulamentul (UE) 2016/679.

Inclus, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, în continutul dreptului la viată intimă familială si privată, garantat de art.8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal si-a găsit de curând consacrarea, în cadrul drepturilor fundamentale ale persoanei, prin art.8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, instrument juridic fundamental al Uniunii care a căpătat valoare juridică prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. (citește mai mult)

Ghid pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul MAI

Ministerul Afacerilor Interne prelucrează date cu caracter personal în scopul ţinerii evidenţei resurselor umane, ţinerii evidenţei petiţiilor adresate instituţiei, organizării activităţii de relaţii cu publicul.

Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor […](citește mai mult)

Coordonate de contact

Adresă: Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, București

Telefon: 021/3037080 interior 10960, 11839; 11073; 11074

ULTIMA
ORĂ

Acțiuni ale polițiștilor pentru creşterea gradului de siguranţă feroviară. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 26.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

664 de șoferi au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol. Detalii aici

Sari la conținut