Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne

Prezentare

Centrul de Psihosociologie este unitatea de specialitate subordonată Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, cu atribuţii de exercitare a actului psihologic, învestită cu autoritate de reglementare, îndrumare, coordonare şi control în domeniul activităţii de psihologie desfăşurată de către structurile de profil şi personalul specializat din unităţile ministerului.

Centrul de Psihosociologie desfăşoară activităţi specializate care vizează descrierea, clasificarea, explicarea, predicţia şi optimizarea comportamentului uman, precum şi măsurarea, analiza şi interpretarea faptelor, proceselor şi fenomenelor sociale la nivelul structurilor ministerului, prin aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi tehnicilor specifice psihologiei, respectiv sociologiei, în scopul susţinerii proiectării şi aplicării unui management performant al resurselor umane, asigurării securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, cunoaşterii şi ameliorării climatului organizaţional, precum şi analizei/fundamentării, din perspectivă psihosocială, a unor opţiuni/decizii ale conducerii ministerului.

Centrul de Psihosociologie exercită, la nivel central, funcţia de coordonare, monitorizare, analiză, sinteză şi evaluare pentru activitatea de psihologie în minister. În sensul dispoziţiilor actelor normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Centrul de Psihosociologie se organizează şi funcţionează ca structură de psihologie a ministerului. Îndeplinirea condiţiilor de funcţionare în calitate de structură de psihologie a ministerului se certifică de către Colegiul Psihologilor din România prin eliberarea avizului de funcţionare, potrivit actelor normative în vigoare.

Atribuţii

 • execută sau coordonează, după caz, măsuri pentru proiectarea şi optimizarea cadrului normativ, conceptual, procedural şi metodologic al activităţilor din sfera de responsabilitate;
 • asigură concepţia unitară a organizării şi desfăşurării activităţii de psihologie din competenţă şi avizează metodologiile/procedurile de lucru ale structurilor de specialitate aflate în coordonare;
 • planifică, organizează şi desfăşoară activitatea de evaluare psihologică în cadrul procedurilor de resurse umane și cu ocazia avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică intensă, precum şi în alte situații prevăzute de reglementările în vigoare;
 • analizează şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva avizul psihologic de inaptitudine;
 • asigură asistenţa psihologică a personalului unităţilor din componenţa aparatului central al ministerului şi subordonate acestuia care nu au încadrat psiholog;
 • organizează şi desfăşoară activităţi de diagnoză organizaţională la nivelul structurilor ministerului;
 • planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de cercetare psihologică aplicativă în scopul fundamentării ştiinţifice şi al creşterii calităţii actului psihologic;
 • coordonează, controlează şi monitorizează activitatea desfăşurată de structurile/personalul cu atribuţii în domeniul activităţii de psihologie cu privire la modul de aplicare şi respectare a cadrului normativ intern specific activităţii de psihologie, din aria de competenţă;
 • stabileşte atribuţiile generale pentru structurile de profil, respectiv personalul de specialitate, aflate în coordonare, pe care le modifică sau le completează, după caz, ori de câte ori este nevoie;
 • organizează şi avizează, după caz, programe de formare profesională continuă şi convocări de specialitate, realizate singur sau în colaborare cu inspectoratele generale, direcţiile generale/direcţiile şi instituţiile de învăţământ din structura ministerului;
 • organizează şi desfăşoară, în condiţiile legii, stagii de practică de specialitate în domeniul psihologiei şi al sociologiei pentru studenţii/masteranzii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior civile;
 • analizează şi avizează, în limita competenţelor, achiziţia de instrumente, metode şi tehnici de specialitate care urmează să fie utilizate în activitatea de psihologie de către unităţile din structura ministerului;
 • participă, prin personalul anume desemnat, la manifestări cu caracter ştiinţific şi profesional de profil, precum şi la realizarea unor relaţii de colaborare şi parteneriat proprii, în domeniul său de competenţă.

Coordonate de contact

Adresă: Șoseaua Olteniței, nr.158-160, Sector 4, București
Fax: 021 2068190
E-mail: cps@mai.gov.ro

Program de audienţe: în fiecare zi de miercuri între orele 13.00 si 15.00, cu excepţia sărbătorilor legale

ULTIMA
ORĂ

Percheziții ale Poliției Române și Ministerului Public, pentru combaterea criminalității. Detalii aici

Zilnic la datorie pentru protecția comunităților! Detalii aici

Direcția Generală Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne, 19 ani de activitate. Detalii aici

Percheziții la persoane cercetate pentru infracțiuni economico-financiare. Citește mai mult

Sari la conținut