Centrul Naţional SIS

Conducere

Director – comisar-șef de poliție Iuliana BOARIU

Director adjunct – comisar-șef de poliție George ION

Prezentare

Centrul Naţional SIS îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor acte normative:

 •  Legea nr. 141din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată;
 • OMAI nr. 150 din 28 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS;
 • OMAI nr. 8 din 1 februarie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2013.

Organizare:

 • Conducerea;
 • Serviciul analiză, dezvoltare, testare, instruire şi cooperare;
 • Serviciul monitorizare, administrare, securitate şi help-desk;
 • Serviciul metodologie, planificare, managementul proiectelor şi secretariatul Comitetului tehnic;
 • Biroul monitorizare site de recuperare în caz de dezastru;
 • Structura de securitate/CSTIC;
 • Documente clasificate, secretariat şi administrativ – la nivel compartiment.

Atribuţii

 • asigură funcţionarea, administrarea, monitorizarea şi securitatea N.SIS;
 • asigură conectarea N.SIS la SIS central şi schimbul de date cu acesta;
 • asigură mentenanţa N.SIS şi asistenţa tehnică pentru utilizatorii finali;
 • asigură accesul autorităţilor naţionale competente la N.SIS;
 • asigură expertiza tehnică necesară misiunilor de evaluare a României în domeniul SIS;;
 • asigură reprezentarea României/M.A.I. la activităţile grupurilor tehnice ale UE, Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, denumită în continuare eu-LISA, şi la misiunile de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE;
 • asigură Secretariatul Comitetului tehnic, conform art. 4 alin. (6) din Legea nr. 141/2010, republicată;

Responsabil cu Protecția Datelor Personale

Comisar de poliție Amelia Anca TOADER
Adresa de e-mail: cnsis@mai.gov.ro
Tel: 021/303.70.80 int. 23536
Fax: 021/332.25.07

Coordonate de contact

Adresă: Şos. Olteniţei nr. 217 B, sector 4, Bucureşti;
Telefon: 021.332.25.01; Fax: 021.332.25.07;
Adresa de e-mail: cnsis@mai.gov.ro;
Program de funcționare a instituției: 08.00 – 16.00;

Program de audiențe: joi, între orele 14.00 – 16.00; înscrierea se face prin transmiterea unei solicitări/raport la adresa de e-mail susmenționată.

Sari la conținut