Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare

Ministerul Administraţiei şi Internelor anunță implementarea proiectului “Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice”. Beneficiarul proiectului va fi Direcţia pentru Dezvoltare Locală din cadrul Direcţiei Generale pentru Relaţia cu Comunităţile Locale din cadrul ministerului. Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea capacității Administrative 2007-2013, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenție 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cod SMIS nr. 2903. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 7.582.142,00 lei, din care 6.444.820,70 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (85%) si 1.137.321,30 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului (15%)Obiectivul general al proiectului îl reprezintă „Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor comunitare de utilităţi publice prin introducerea unui sistem de evaluare pe bază de indicatori a modului în care autorităţile publice locale se preocupă de dezvoltarea unui management performant al acestor servicii şi de promovarea unui program coerent de investiţii şi modernizare a infrastructurii aferente”.Scopul proiectului este accelerarea dezvoltării din punct de vedere cantitativ şi calitativ a serviciilor comunitare de utilităţi publice, în conformitate cu prevederile tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană. Atingerea parametrilor stabiliţi de directivele europene cu privire la calitatea şi accesibilitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice se realizează printr-un proces continuu care se derulează într-un interval de timp de circa 10-15 ani, corespunzător la 3-4 cicluri electorale şi care trebuie monitorizat prin aceleaşi metode coerente specifice indiferent de cine se află la conducerea autorităţii publice locale. Grupul ţintă al proiectului este format din administraţia publică centrală si administraţia publică locală (instituţii şi personalul acestora). Proiectul se adresează Unităţii Centrale, celor 145 de unităţi locale (municipale şi judeţene) ce vor fi selecţionate în colaborare cu consultantul, precum şi celor 20 de compartimente prefecturale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, înfiinţate în baza prevederilor HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării comunitare de utilităţi publice.Proiectul include urmatoarele activităţi principale: 1. Consultanţă pentru elaborare documentaţii de atribuire2. Consultanţă pentru managementul proiectului/implementarea proiectului3. Servicii de audit4. Activităţi de informare şi publicitate5. Stabilirea a 6 seturi de indicatori de monitorizare a performanţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice6. Dezvoltarea unui modul MIS pentru monitorizarea indicatorilor de performanţă7. Selectarea autorităţilor locale pentru faza pilot8. Diseminarea informaţiilor privind noul sistem de monitorizare9. Selectarea unor indicatori de monitorizare a strategiilor locale10. Dezvoltarea unui modul MIS pentru monitorizarea strategiilor locale11. Implementarea modulelor la Ministerul Administraţiei şi Internelor12. Instruirea utilizatorilor MIS: specialişti din cadrul MAI şi a UAT-urilor selectate13. Achiziţia de echipamente hardware necesare implementării proiectuluiTermenul total al proiectului este de 36 de luni, finalizarea fiind programată pentru 4 noiembrie 2012. Proiectul a fost demarat în anul 2009, fiind derulate până în prezent activităţile de elaborare a documentaţiilor de atribuire şi consultanţă pentru managementul proiectului, fiind atribuit şi demarat contractul pentru consultanţă şi dezvoltare a aplicaţiilor informatice, stabilirea seturilor de indicatori de perfomanţă şi instruirea utilizatorilor selectaţi. Locul de desfăşurare a proiectului: România, Bucureşti precum şi diverse oraşe şi municipii selecţionate în cadrul proiectului pilot. Vizitele de studiu vor fi organizate în Marea Britanie şi Olanda.Rezultatele implementării acestui proiect vor contribui la: • Crearea unor seturi de indicatori de performanţă pentru serviciile comunitare de utilitate publică respectiv: apă şi canalizare, termoficare, gestiunea deşeurilor, transport public, iluminat public;• Crearea unei baze de date sintetice care să cuprindă seturile de indicatori de performanţă a serviciilor comunitare şi analiza acestora prin procedura de bench-marking ;• Realizarea unor clasamente permanente a autorităţilor publice locale care au la bază compararea indicatorilor de performanţă a serviciilor publice comunitare;• Crearea unei baze de date sintetice privind necesarul de finanţare, respectiv resursele financiare alocate pentru atingerea obiectivelor strategiei naţionale, pentru fundamentarea strategiilor locale şi pentru monitorizarea modului de aplicare;• Dotarea unităţii centrale din cadrul MAI cu echipamentele şi soft-ul necesar pentru monitorizarea indicatorilor de performanţă şi instruirea personalului din cadrul MAI şi al UAT-urilor selecţionate pentru monitorizarea acestor indicatori.Prin implementarea proiectului, utilizand benchmarkingul ca metodologie de raportare şi evaluare a indicatorilor de performanţă a autorităţilor publice locale în domeniul serviciilor publice comunitare și dezvoltarea unor aplicații stabile și ușor de utilizat pentru colectarea informațiilor și raportarea lor, se va pune în funcţiune un sistem de indicatori care va permite compararea performanţelor autorităţilor publice locale din punct de vedere al serviciilor publice comunitare şi întocmirea unor clasamente care să pună în evidenţă bunele practici.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Educație rutieră pentru viitor: Ghiduri de educație rutieră pentru elevi, realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației. Detalii aici

14 persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI. Detalii aici

Pentru siguranța frontierei de stat, polițiști de frontieră au acționat cu 913 mijloace de mobilitate.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 784 de conducători auto

Aplicația eDAC își dovedește utilitatea și eficiența: 34 de alerte au fost semnalate

28 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI

Sari la conținut