Echipamente noi în dotarea Poliţiei de Frontieră

De la începutul acestui an, Poliţia de Frontieră Română a derulat 97 contracte din fonduri europene nerambursabile, prin Facilitatea Schengen, în valoare de aproximativ 160 milioane euro, prin care a achiziţionat un număr de 1337 autovehicule, 29 nave şi echipamente specifice supravegherii şi controlului frontierei, care vor intra în dotarea PFR până la sfârşitul anului.Autovehiculele noi, dotate la standarde de ultimă generaţie, sunt destinate securizării viitoarei frontiere externe Schengen, în scopul creşterii eficienţei misiunilor executate şi a calităţii supravegherii frontierei terestre. Mijloacele tehnice au fost achiziţionate, în calitate de autoritate contractantă, de către Oficiul de Plăţi şi Contracte PHARE (OPCP) din subordinea Ministerului Finanţelor, beneficiar fiind Poliţia de Frontieră, prin mai multe proiecte, astfel:•Proiect RO FSCH 23.3 – Achiziţie pentru îmbunătăţirea controlului şi supravegherii frontierei, incluzând şi autospeciale de supraveghere cu termoviziune – proiect în valoare de 20,58 milioane euro.•Proiect RO FSCH 18.2. – Mobilitate Terestră, format din cinci loturi, în cadrul căruia, până la sfârşitul anului 2010, Poliţia de Frontieră recepţionează autoturisme de teren, autoturisme pentru munca operativă de oraş, autospeciale transport câini, microbuze şi ATV-uri. Valoarea totală a proiectului este de 34,87 milioane euro.•Proiect RO FSCH 18.1. – Mobilitate Navală, în cadrul căruia, până la sfârşitul anului 2010, Poliţia de Frontieră va recepţiona o navă maritimă de supraveghere, 3 nave de patrulare şi intervenţie, 5 şalupe de patrulare, 20 ambarcaţiuni de patrulare, precum şi alte mijloace de mobilitate navală. Valoarea totală a proiectului este de 68,82 milioane euro.Precizăm că Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de licitaţie publică deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), în urma căreia au rezultat preţuri de adjudecare ale autovehiculelor reduse până la 48% / lot din oferta iniţială. Totodată, pentru toate proiectele destinate securizării frontierei de stat, în urma procedurilor de achiziţie, au fost realizate economii de aproximativ 25%, faţă de bugetul planificat iniţial.Proiectul, RO FSCH 23.3. Lot 3 – Achiziţie echipamente pentru supraveghere operativă – Autospeciale de supraveghere cu termoviziune are o valoare de 10.507.015 euro, contractor fiind firma Pro Optica.•Prin acest proiect au intrat în dotarea PFR 59 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, marca Land Rover, model Discovery 4 cu aspect exterior comun al vehiculului comercial.Specificaţii tehnice: motor: turbo-diesel, cilindree 2720 cm3, 200 CP, cu tracţiune 4×4 integrală permanentă cu sistem electronic de control al tracţiunii, cutie viteze 6+1, suspensie pneumatică cu posibilitatea ajustării gărzii la sol pentru teren greu.Capabilităţile aparaturii de observare: camera cu termoviziune, camera de vedere pe timp de zi color, telemetru laser, GPS profesional.În cadrul proiectului RO FSCH 18.2. – Mobilitate Terestra, 4 din cele 5 loturi de autovehicule şi echipamentele au intrat deja în dotarea Poliţiei de Frontieră, iar până la sfârşitul acestui an vor fi primite şi autospecialele transport câini, fiind repartizate astfel: •18.2. lot 1. Mobilitate terestră – 426 autoturisme de teren, marca MASSIF IVECO, cu o valoare de contract de 18.347.810,95 euro, iar contractor este Rădăcini Motors.Specificaţii tehnice: motor 3.0 Diesel, tracţiune 4X4, 146 CP, cutie viteze 6+1Aceste autospeciale sunt principala categorie de vehicule utilizate în supravegherea frontierei de stat. Autovehiculele se deplasează în majoritatea timpului pe drumuri neamenajate (75 – 85 %).•18.2. lot 2. Mobilitate terestră – 402 autoturisme pentru munca operativă de oraş, marca: VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT – 350 buc şi AUDI A4 – 52 buc, cu o valoare de contract de 7.393.098,80 euro, având ca şi contractor Porsche România.Autoturismele au caracteristici tehnice speciale cu privire la funcţionalitate, operativitate, fiabilitate şi performanţe tehnice ridicate, ca urmare a faptului că acestea sunt destinate îndeplinirii misiunilor operative.Specificaţii tehnice:oVolkswagen Passat Variant – motor 2.0 TDI, 4 Motion, 140 CP, cutie viteze 6+1;oAudi A4 – motor 2.0 TFSI, quattro, 211 CP, cutie viteze 6+1•18.2. lot 3. Mobilitate terestră – 250 microbuze 8+1, marca VW Transporter Kombi, valoare contract – 6.096.270,95 euro, contractor – Porsche RomâniaSpecificaţii tehnice: motor 2.0 TDI, 4 Motion, 140 CP, cutie viteze 6+1, numar locuri: 8+1•18.2. lot 4. Mobilitate terestră – 50 autospeciale transport câini, marca Mitsubishi L200, valoare contract – 1.234.000 euro, contractor-Casa Auto Specificaţii tehnice: motor 2.0, Diesel, 140 CP, cutie viteze 5+1, prevăzut cu două cuşti montate în bena, poate fi utilizat pentru transportul a 5 poliţişti complet echipaţi şi doi câini•18.2. lot 5. Mobilitate terestră – 150 ATV-uri, valoare contract – 1.799.523,72 euro, contractor – C&ISpecificaţii tehnice: denumire Centhor 700, tracţiune integrală, 2 locuri, capacitate rezervor – 20l.Fiecare autovehicul este dotat cu mijloace tehnice specifice, respectiv: dispozitive de avertizare acustice şi optice, sisteme de comunicaţii mobile, proiectoare portabile, baterie suplimentară, etc.Totodată, autovehiculele asigură condiţii moderne de lucru pentru echipaj, deplasare rapidă şi intervenţie oportună în cazul producerii unor evenimente de frontieră.Eficienţa sporită a măsurilor de securizare a frontierei este posibilă şi printr-un substanţial suport logistic, în continuă dezvoltare şi modernizare, atât cu fonduri comunitare cât şi cu cele disponibile de la bugetul de stat. Până la derularea contractelor pe Facilitatea Schengen, gradul total de dotare al Poliţiei de Frontieră pe linie de mobilitate terestră era de 34%, iar pe frontiera externă de aproximativ 41%. Prin implementarea proiectelor finanţate din fondul Facilitatea Schengen, dotarea cu mobilitate terestră la frontiera externa va ajunge la un grad de aproximativ 75%.Derularea acestor programe de îmbunătăţire a suportului logistic, alături de celelalte acţiuni derulate de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Poliţia de Frontieră, vor duce la îndeplinirea obiectivului de aderare la spaţiul Schengen, care reprezintă unul din obiectivele strategice ale României, după integrarea în rândul statelor membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. INFORMATII DE BACKGROUND:Ministerul Administaţiei şi Internelor, prin Poliţia de Frontieră Română, a atras fonduri europene pentru securizarea frontierelor în cadrul programelor PHARE şi Facilitatea Schengen după cum urmează:PROGRAME PHAREPoliţia de Frontieră Româna a beneficiat în perioada 1998 – 2008, pentru realizarea obiectivelor pe care România şi le-a propus în vederea aderării la Uniunea Europeana, respectiv creşterea capacităţii de acţiune a P.F.R. pe linia combaterii eficiente a infracţionalităţii transfrontaliere şi asigurării securizării graniţelor române, de fonduri în valoare de 123,95 milioane Euro (94,01 milioane Euro Phare şi 29,93 milioane Euro cofinanţare), resurse folosite în cadrul:proiectelor de înfrăţire instituţională (în cadrul cărora au fost elaborate: Legea P.F.R. şi Legea Frontierei, a fost proiectată noua structură a P.F.R., a fost elaborată noua programă de învăţământ şi noua procedură de recrutare pentru personalul P.F.R., au fost întreprinse primele acţiuni de implementare a Strategiei de Management Integrat a Frontierei, a fost înfiinţat Centrul Trilateral de Contact de la Galaţi, a fost elaborat Manualul Poliţiei de Frontieră – Aplicaţia Naţională Schengen şi au fost instruite un număr de 1.581 cadre P.F.R. în domeniile operative, crearea cadrului de cooperare internaţională şi cu instituţiile naţionale în domeniul combaterii traficului de droguri şi fiinţe umane, elaborarea procedurilor şi regulamentelor interne în acest domeniu, elaborarea documentelor de cooperare cu instituţiile similare din statele vecine şi statele membre U.E., îmbunătăţirea cadrului şi structurilor de schimb de informaţii, proiectarea legislaţiei şi a structurilor de gestionare a informaţiilor din cadrul Sistemului Integrat de Observare Supraveghere la Marea Neagra), a proiectelor de furnizare servicii şi a proiectelor de sprijin investiţii (prin care au fost achiziţionate autovehicule tot-teren, ambarcaţiuni, echipamente IT, autospeciale de supraveghere, echipamente de vedere pe timp de noapte, echipamente de control a documentelor şi a fost reabilitat Centrul de Instruire şi Perfectionare de la Iaşi, implementarea proiectului pilot al Sistemului de Comunicaţii voce / date al P.F.R., autovehicule de patrulare şi muncă operativă, ambarcaţiuni de patrulare şi intervenţie, echipamente specifice de control şi verificare a documentelor, extinderea sistemului integrat de comunicaţii voce / date a P.F.R., echipamente pentru implementarea primei faze a Sistemului Integrat de Observare Supraveghere la Marea Neagră). Conştientizând necesitatea realizării unui sistem integrat de securizare a frontierei, Poliţia de Frontieră Română a făcut demersurile necesare pentru finalizarea fazei de proiectare, contractare şi implementare a programului Phare multi-anual 2004 – 2006 „Întărirea Managementului şi controlului la frontieră”, care va permite dezvoltarea capacităţii instituţionale de aplicare a acquis-ului Uniunii Europene în domeniul managementului şi controlului frontierei, pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană. FACILITATEA SCHENGENPrin Facilitatea Schengen, UE finanţează acţiuni la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul la frontierele externe. Implementarea Facilităţii Schengen pentru România, conform Deciziei 895 şi Planului Indicativ 2007 – 2009 aprobat de Comisia Europeana la 15.10.2007 (şi versiunile actualizate), are ca obiective generale: 1. Întărirea controlului şi a supravegherii frontierelor externe, precum şi a capacităţii de combatere a criminalităţii transfrontaliere 2. Întărirea controlului prin creşterea capacităţii de stocare şi accesare a bazelor de date.Poliţia de Frontieră Română este beneficiara a 158,278 milioane Euro, corespunzătoare primului obiectiv, aferente următoarelor domenii :- achiziţie de mijloace de mobilitate navală şi terestră în valoare totală de 103,69 milioane Euro, – asistenţă tehnică şi echipamente IT necesare pregătirii condiţiilor de implementare ulterioară a sistemelor FADO şi APIS, în valoare de 0,025 milioane Euro- reabilitarea infrastructurii a 31 sedii operative ale PFR (sedii de SPF, PPF şi IJPF exclusiv situate pe frontiera externă a UE) – în valoare de 33,97 milioane Euro- achiziţia de echipamente şi mijloace tehnico-logistice specializate în vederea asigurării unui înalt nivel de supraveghere şi control la frontierele externe UE (dispozitive de examinare a documentelor şi biodetecţie, echipamente pentru controlul autovehiculelor, camere portabile cu termoviziune, ochelari de vedere pe timp de noapte, autospeciale de supraveghere cu termoviziune etc.) în valoare de 20,58 milioane Euro.Imagini video expoziţie Poliţia de Frontieră I.G.P.R. – Biroul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Urmăriți la nivel internațional, aduși în țară de polițiști. Vezi aici

Piloții Inspectoratului General de Aviație au salvat 9 persoane

1.286 misiuni de asistență medicală

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 569 conducători auto.

25.234 verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC

5.728 de evenimente la care au intervenit efectivele MAI

Peste 26.000 de angajați MAI angrenați să intervină pentru gestionarea efectelor meteorologice și a activităților zilnice specifice. Vezi aici

Participarea ministrului Afacerilor interne, Cătălin Predoiu, la DC News TV. Vezi aici

Sari la conținut