Exercitiu de protectie civila EU DANUBIUS 2009

În perioada 09 – 12 septembrie 2009, în zona municipiului Giurgiu se va desfăşura exerciţiul comunitar de protecţie civilă EU – DANUBIUS 2009 denumit “Exerciţiu în teren – cea mai adecvată cale de a îmbunătăţi şi consolida capacitatea echipelor de intervenţie din Statele Membre pentru a se constitui şi funcţiona drept module de Protecţie Civilă Europeană în operaţiunile de răspuns la dezastre”.Acest exerciţiu reprezintă un proiect co-finanţat de Comisia Europeană şi implementat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Obiectivele exerciţiului sunt implementarea, exersarea şi îmbunătăţirea procedurilor existente referitoare la Mecanismul Comunitar de Cooperare în domeniul protecţiei civile, în vederea consolidării cunoştinţelor participanţilor, abilităţilor şi pregătirii, precum şi eficienţei răspunsului în situaţia dezastrelor majore. Scopul exerciţiului este exersarea tuturor fazelor Mecanismului Comunitar (activare, pregătire, transport, sosire, operaţiuni, plecare, evaluare) şi sporirea capabilităţilor de cooperare între Statele Membre Participante.La acţiunile de intervenţie vor participa echipe din 5 state membre ale Mecanismului de Protecţie Civilă al CE – Austria, Bulgaria, Croaţia, Germania şi Ungaria. Numărul total al membrilor echipelor de intervenţie este de aproximativ 120 de persoane. Totodată, vor fi prezenţi experţi U.E. şi observatori din Statele Membre ale UE.Activitatea se va bucura de prezenţa unor reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ai serviciilor publice deconcentrate. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTACOMPARTIMENTUL INFORMARE SI RELATII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content