Care sunt documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar?

Pentru persoanele majore, dar și pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani este nevoie de următoarele documente:

  • cererea pentru eliberare cazier
  • actul de identitate aflat în termen de valabilitate.

Eliberarea cazierului judiciar pentru minori sub 14 ani În cazul în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora.

  • cerere eliberare cazier judiciar;
  • actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original;
  • certificatul de naștere al minorului, în copie și original.

Acte necesare pentru obținerea cazierului prin împuternicire

În cazul în care cererea se depune prin împuternicit, lista cu acte necesare pentru cazier cuprinde atât copia actului de identitate a solicitantului, cât și actul de identitate al împuternicitului.

De asemenea, este nevoie de procura autentificată în condiţiile legi.


Alte articole:
Sari la conținut