Guvernul ia măsuri pentru realizarea unor stocuri de urgență medicală care pot fi folosite în cazul unor epidemii

Guvernul a adoptat marți, 4 februarie a.c., Ordonanța de urgență privind Stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei care creează cadru legal și mecanismele necesare pentru îmbunătățirea capabilității autorităților de a gestiona la nivel adecvat situații de urgență, generate de epidemii, precum infecțiile cu noul Coronavirus, și alte evenimente generatoare de victime multiple.

Stocurile de urgență medicală se constituie ca rezerve materiale, destinate acțiunilor pentru protecția populației în situații de urgență generate de tipul de risc epidemii și alte evenimente generatoare de victime multiple.

Constituirea și gestionarea stocurilor de urgență medicală se asigură de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe baza Nomenclatorului produselor stocuri de urgență medicală.

Nomenclatorul, metodologia de utilizare, scoatere, dare în folosință gratuită, reîntregire și împrospătare a acestor stocuri se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.

Printre categoriile de produse stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate prevăzute în Anexa la ordonanța de urgență adoptată ieri se numără: echipamente de protecție a personalului medical, camere de izolare cu presiune negativă, izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă, filtre pentru camerele de izolare cu presiune negativă existente, dezinfectanţi, scannere termice.

Achiziția produselor pentru acumularea, reîntregirea și împrospătarea stocurilor de urgență medicală se realizează potrivit prevederilor legale privind achizițiile publice. Se desemnează Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate din subordinea Ministerului Finanțelor Publice ca instituție abilitată pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru, în conformitate cu legea achizițiilor publice:

  1. a) ori de câte ori este nevoie, pentru acoperirea necesitaților cuprinse în Nomenclatorul produselor stocuri de urgență medicală;
  2. b) până la atingerea nivelului maxim, pentru acoperirea necesităților de produse stocuri de urgență medicală, inclusiv a scannerelor termice, prevăzute în Anexă, în regim de urgență, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă.

 

Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și Ministerul Sănătății pun la dispoziția Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, necesitățile, valoarea estimată pentru fiecare produs în parte, specificațiile tehnice și specialiștii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire, precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare.

Produsele pot fi scoase din stocurile de urgență medicală sau date în folosință gratuită în următoarele situații:

  1. a) pericol potențial, iminența amenințării ori apariția unei epidemii/pandemii sau alte evenimente generatoare de victime multiple pe teritoriul național;
  2. b) instituirea stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional;
  3. c) activități de instruire și pregătire de specialitate a personalului implicat în acțiuni de prevenire și răspuns, organizate pe plan național sau internațional, în domeniul asistenței medicale de urgență;
  4. d) intervenția operativă prin Mecanismul european de protecție civilă.

 

În cazul epidemiilor/pandemiilor sau situațiilor de urgență de sănătate publică internaționale declarate de OMS, ministrul sănătății instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor. la propunerea Grupului tehnic de experți ai Ministerului Sănătății, dacă exista un risc iminent pentru sănătatea publică.

 

Coordonarea și implementarea măsurilor de prevenire și limitare a evenimentelor declarate urgență de sănătate publică internațională se realizează de structurile de specialitate ale INSP și ale direcțiilor de sănătate publică județene și/sau a Municipiului București prin asigurarea serviciului de permanență în regim de 24/7, prin serviciul de gardă sau chemări de la domiciliu, după caz.

Triajul epidemiologic din punctele de trecere a frontierei se asigură de către direcțiile de sănătate publică județene și/sau a Municipiului București prin personalul propriu sau prin personal delegat/detașat din cadrul altor unități sanitare.

Cheltuielile aferente pentru carantină privind furnizarea sau luarea de măsuri pentru a se oferi călătorilor puși în carantină hrană și apă în cantitate suficientă, cazare și îmbrăcăminte corespunzătoare, protecția bagajelor și a altor efecte personale ale acestora, mijloacele de comunicare necesare dacă este posibil într-o limbă pe care să o înțeleagă și orice alt sprijin corespunzător se asigură sau se decontează, după caz, din bugetul Ministerului Sănătății.

Cheltuielile aferente cetățenilor români aflați în carantină pe teritoriul altor state, precum și cele necesare acoperirii transportului acestora din statele afectate pe teritoriul național se decontează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

 

 


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

28.439 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

151 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni, detalii aici

521 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic, vezi știrea aici

Peste 28.400 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore, detalii aici

Bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore. Citiți aici

Activități de prevenire desfășurate la Festivalul CF MOTO DAYS ADVENTURE FEST de la Mioveni. Vezi aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Vezi aici

Sari la conținut