I.G.P.R. – Precizari referitoare la Agentia Nationala Antidrog

Ca urmare a unor materiale apărute în ultima perioadă în presă şi pentru clarificarea situaţiei actuale a Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul de Informare şi Relaţii Publice este împuternicit să facă următoarele precizări:Conform OUG nr. 20/2009, Agenţia Naţională Antidrog a trecut din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în structura Inspectoratului General al Poliţiei Române, care a preluat atribuţiile funcţionale ale acesteia.La nivelul Poliţiei Române au fost luate măsurile necesare desfăşurării în continuare a tuturor activităţilor specifice agenţiei. În acest context, s-a urmărit atât buna derulare a activităţilor integrate de prevenire şi asistenţă, cât şi a celor din cadrul proiectelor cu finanţare internaţională.Precizăm că, la momentul actual, Agenţia Naţională Antidrog dispune de aceleaşi structuri centrale şi teritoriale şi de acelaşi personal specializat ca în perioada în care funcţiona în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Diferenţa constă în faptul că structurile de suport (logistică, financiar, resurse umane şi relaţii internaţionale) au fost înglobate formaţiunilor de specialitate ale poliţiei iar numărul funcţiilor de conducere şi nivelul de salarizare al acestora au fost reduse considerabil.Gestionarea domeniului de activitate al agenţiei nu constituie o noutate pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române, deoarece acesta are o bogată experienţă în ceea ce priveşte activităţile de prevenire derulate în parteneriat cu structuri guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate. De asemenea, Poliţia Română dispune de întreaga expertiză necesară implementării proiectelor cu finanţare internaţională, în toate domeniile de competenţă, având în componenţa sa o structură specializată, destinată exclusiv acestui scop.În prezent, Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Agenţia Naţională Antidrog, derulează 12 proiecte, implementate cu sprijinul partenerilor străini, în valoare de peste 3,5 milioane de euro. De asemenea, pentru perioada 2009-2011, agenţia a contractat sau are în curs de contractare opt proiecte, în valoare de 15 milioane de euro şi a depus spre finanţare, din fonduri structurale, trei proiecte care însumează şase milioane de euro. I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Sari la conținut