I.G.S.U. – Recomandari pe timpul campaniilor de recoltare a cerealelor paioase

În ultimele 24 de ore, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au intervenit pentru stingerea a 40 de incendii, din care 15 generate de arderea necontrolată a resturilor vegetale şi menajere, 3 la culturi agricole şi 2 la depozite de furaje.85 de hectare de grâu au fost distruse în urma a trei incendii produse în comunele Chiselet, judeţul Călăraşi, Bârca, judeţul Dolj şi Tomşani din judeţul Prahova. Pentru stingerea acestora a fost necesară intervenţia a 22 de angajaţi I.S.U. şi 5 autospeciale de lucru cu apă şi spumă.Pentru a se evita producerea de situaţii de urgenţă generate de incendii pe suprafeţele cultivate cu păioase, mai ales acum când temperaturile sunt foarte ridicate, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recomandă respectarea următoarelor reguli în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase:a)lucrările vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumurile, fondul forestier, locuinţele şi căile ferate cu care învecinează, prin crearea unor fâşii paralele arate;b)lăţimea fâşiei de izolare va fi faţă de drumuri şi fondul forestier, de 20 m, iar faţă de calea ferată, de 30 m;c)paiele şi cerealele boabe, rezultate de la recoltare, vor fi evacuate în afara fâşiei;d)punctele de alimentare cu carburanţi se vor stabili la cel puţin 20 m în afara lanurilor de cereale, iar aprovizionarea maşinilor agricole la punctele de alimentare se va face cu motoarele oprite;e)începând cu perioada coacerii şi până la terminarea recoltarii cerealelor, se interzice fumatul, iluminatul cu flacară deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri de cereale şi pe mirişti. Locurile pentru fumat nu se vor amplasa la o distanţă mai mică de 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării şi faţă de locurile de depozitare a paielor, iar faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil, la o distanţă mai mică de 40 m. În aceste locuri se vor instala tăbliţe cu inscripţia „FUMATUL OPRIT”.În cazul recoltării cerealelor păioase cu combina, mecanizatorii vor lua următoarele măsuri preventive:-eliminarea scurgerilor de carburanţi;-exploatarea instalaţiei electrice în perfectă stare;-dotarea combinelor cu stingătoare cu praf şi CO2, precum şi cu butoaie cu apă în cantitate de 200 l;-zilnic, înainte de începerea lucrului, se va verifica întinderea curelelor de acţionare;-se va veghea ca toba de eşapament să nu se înfunde;-se va urmări ca periodic să fie înlăturate înfăşurările de paie sau alte materiale de pe axele roţilor de transmisie şi de pe crucile cardanice;-reparaţiile de durată se vor executa în afara lanurilor de cereale.Terenurile destinate depozitării furajelor vor fi curăţate de resturi vegetale uscate, amplasându-se departe de liniile electrice de înaltă tensiune, grajduri, magazii, drumuri cu trafic intens, căi ferate etc., dar pe cât posibil în apropierea unor surse de apă. Depozitele se vor împrejmui cu garduri, se vor prevedea cu instalaţii de paratrăsnet şi se va asigura paza în permanenţă. I.G.S.U. – COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Sari la conținut