IGPR – Verificări la unităţile bancare

În primele patru luni, la nivel naţional, au fost verificate 5.959 instituţii de credit, dintre acestea 5654 fiind unităţi bancare, iar 305 locaţii aparţinând organizaţiilor cooperatiste de creditPoliţiştii din structurile de ordine publică au desfăşurat, în primele patru luni ale acestui an, activităţi de evaluare a măsurilor de securitate implementate la instituţiile de credit, casele de schimb valutar şi amanet, precum şi la staţiile de comercializare a carburanţilor situate în afara localităţilor.În baza planurilor de acţiune proprii, unităţile teritoriale de poliţie au executat controale pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 333/2003 şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1010/2004, la 11.359 obiective, aflate în zona de responsabilitate şi determinarea factorilor de decizie în vederea implementării unor măsuri eficiente care să asigure siguranţa persoanelor care operează cu numerar şi a valorilor deţinute.La nivel naţional au fost verificate 5.959 instituţii de credit, dintre acestea 5654 fiind unităţi bancare, iar 305 locaţii aparţinând organizaţiilor cooperatiste de credit (entităţi în care nu se derulează toate activităţile bancare), fiind evaluate măsurile de siguranţă prevăzute de lege, ale acestora, constatându-se următoarele: -577 unităţi sunt asigurate cu pază umană permanentă, reprezentând circa 10% din totalul obiectivelor evaluate;-3.299 sunt asigurate cu pază pe timpul programului de lucru cu publicul, reprezentând circa 55% din totalul obiectivelor evaluate;-540 (14 %) sunt asigurate cu personal înarmat, din care 7,4 % dotat cu arme letale şi 6,6% cu arme neletale;Celelalte 2083 unităţi (circa 35%) funcţionează fără personal de pază, măsurile de securitate rezumându-se la monitorizarea şi intervenţia firmelor private în cazul recepţionării semnalelor de alarmă la dispeceratele zonale.Este de remarcat faptul că majoritatea unităţilor bancare, respectiv 5.725 unităţi (circa 96%) au sistemele de alarmare conectate şi monitorizate de către dispeceratele de zonă ale societăţilor specializate ori prin centrele proprii, asigurându-se semnalarea operativă a pătrunderilor prin efracţie, cu toate că nu există această obligaţie legală. S-a constatat că, în general, prevederile legale privind securitatea unităţilor bancare sunt respectate, dar există o tendinţă evidentă de minimalizare a potenţialelor riscuri în scopul reducerii cheltuielilor alocate, în special pentru instituirea pazei umane.Astfel, reţelele de unităţi bancare, ca urmare a extinderii, au operaţionalizat unităţi fară pază umană şi pentru locaţii în care se desfăşoară operaţiuni cu numerar în casierii amenajate în sistem deschis, fără a exista o delimitare fizică între clienţi şi casieri.În acest sens, acţiunea a reliefat faptul că renunţarea la paza umană, în obiectivele în care se deţin valori, a devenit o practică. Astfel, 35% dintre unităţile evaluate funcţionează fără pază, 55% sunt asigurate numai pe timpul programului de lucru cu publicul, iar 10% au pază permanentă. Există unităţi bancare care au renunţat la paza umană în procent de peste 85% din totalul locaţiilor deţinute. Conducerile centrale acceptă faptul că, atât angajaţii cât şi clienţii sunt expuşi unor riscuri majore de victimizare ca urmare a lipsei personalului calificat care să asigure un climat de ordine în spaţiul destinat publicului. De asemenea, remarcăm scăderea numărului unităţilor a căror pază este asigurată de personal înarmat cu armament letal (4,8% din totalul unităţilor bancare, respectiv 7,3% din cel al unităţilor asigurate cu pază), beneficiarii renunţând la armament din considerentul adoptării practicilor europene ce nu recomandă dotarea agenţilor de pază cu armament sau ca urmare a unor cazuri de folosire accidentală a armelor. În ceea ce priveşte sistemele de alarmare antiefracţie, au rezultat următoarele deficienţe: – 118 unităţi bancare sunt asigurate cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei neavizate de poliţie, reprezentând circa 2 % din totalul unităţilor evaluate;- la 1.006 unităţi bancare prevăzute cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei, nu a fost efectuată recepţia acestora cu participarea specialistului poliţiei, reprezentând circa 17% din totalul unităţilor evaluate;- 452 unităţi nu sunt prevăzute cu sisteme de televiziune cu circuit închis, ceea ce reprezintă circa 7,59% din totalul obiectivelor evaluate, majoritatea locaţiilor aparţinând organizaţiilor cooperatiste de credit;Acţiunea a relevat faptul că majoritatea locaţiilor au sistemele de alarmare avizate de către poliţie, cu excepţia a circa 2 % dintre locaţii la care s-a constatat că nu au fost respectate cerinţele legale, circa 96% sunt monitorizate prin dispeceratele zonale, iar la circa 7,6% dintre unităţi nu sunt prevăzute sisteme video de supraveghere.Au fost constatate cazuri când unităţile bancare au încheiat contracte cu firme nelicenţiate sau cu licenţa expirată în domeniul sistemelor de alarmă, pentru a executa lucrări de instalare şi mentenanţă a sistemelor antiefracţie. De asemenea, au fost depistate, în 53 de cazuri, defecţiuni la sistemele de televiziune cu circuit închis şi în 35 de cazuri la sistemele de alarmare împotriva efracţiei, ceea ce scoate în evidenţă lipsa instruirii personalului desemnat să utilizeze sistemele de securitate din bănci, a contractelor pentru asigurarea mentenanţei ori a prestaţiilor efective de acest gen.Au fost identificate 452 de locaţii ce nu au prevăzute sisteme de supraveghere video, în această situaţie regăsindu-se unele agenţii din mediul rural şi organizaţiile cooperatiste de credit. În multe unităţi bancare, imaginile arhivate de aparatul de înregistrare video nu au calitatea necesară recunoaşterii persoanelor, utilizatorii programând înregistratoarele video pentru respectarea perioadei legale de stocare (30 zile), în detrimentul clarităţii imaginii. Referitor la eficienţa intervenţiei, exemplificăm în mod negativ cazul unei societăţi cu punct de lucru Piteşti, care are contracte de monitorizare şi intervenţie pentru 40 de unităţi bancare situate la distanţe de 10 – 80 km de municipiul Piteşti, pentru care şi-a asumat un timp de intervenţie de 7 – 15 minute cu două echipaje auto. Intervenţia la evenimente pentru băncile din mediul rural, se efectuează într-un interval cuprins între 30 – 80 minute, deoarece nu este posibilă constituirea unei echipe de intervenţie în zona acestor obiective.Cu privire la dotările şi amenajările de protecţie mecano-fizică, s-au constatat următoarele:- accesul clienţilor la 806 unităţi financiar-bancare se face printr-un sistem dublu de uşi (hol de intrare ori acces prin S.A.S.-security acces system), ceea ce reprezintă circa 13,5% din totalul unităţilor evaluate;- 2.227 de unităţi bancare (37,4%) au casieria organizată în sistem închis (caracterizată prin existenţe delimitării faţă de clienţi prin geam antiglonţ şi sertare metalice pentru transferul valorilor);- 3.608 unităţi au casieria organizată în sistem deschis (60,5% din totalul unităţilor evaluate);- 1282 unităţi sunt prevăzute cu casierii în sistem deschis, fără să fie asigurate cu pază umană, reprezentând circa 35,5%, acestea prezentând riscuri majore la fapte de vandalizare; Remarcăm faptul că, numai la 13,5% dintre sedii, accesul clienţilor se face printr-un hol de trecere ori prin sistem tip „S.A.S.”. Aceste amenajări, deşi nu sunt obligatorii potrivit normelor legale, prezintă o serie de avantaje, în special pentru întârzierea acţiunii de intrare şi ieşire a autorilor unor eventuale infracţiuni. În ceea ce priveşte modalitatea de amenajare a casieriilor, a rezultat tendinţa actuală de transformare a acestora din sistem „închis” în sistem „deschis”, caracterizat prin contact direct cu cetăţeanul, conducătorii multor unităţi bancare subestimând riscurile acestui mod de lucru, în condiţiile lipsei pazei umane pe timpul programului, situaţie în care se află 35,5% dintre unităţi.S-a constatat, în 675 de cazuri, existenţa unor casierii, în sistem închis care nu erau amenajate cu geam antiglonţ şi sertar de transfer valori sau casierii organizate în sistem deschis care nu erau dotate cu distribuitoare de numerar cu deschidere temporizată. Cu privire la depozitarea numerarului pe timpul nopţii s-au identificat mai multe deficienţe în asigurarea siguranţei valorilor, fiind identificate 429 de locaţii bancare (circa 7%) ale căror seifuri nu erau fixate în pardoseală sau zid în vederea evitării sustragerii sau valorile monetare erau depozitate în condiţii improprii. La restricţionarea accesului în casierii au fost folosite sisteme mecanice cu rezistenţă redusă, situaţii pentru care s-au făcut recomandări de remediere. De asemenea, în unele cazuri, securizarea exterioară a locaţiilor s-a dovedit a nu fi corespunzatoare.Referitor la transportul valorilor monetare, s-au constatat deficienţe la 39 unităţi bancare, care efectuează transport de valori cu încălcarea anumitor prevederi legale, procentul acestora fiind mic, respectiv de 0, 65% din totalul unităţilor evaluate. Semnificativ este exemplul sucursalei unei bănci comerciale din municipiul Piteşti, care, la data controlului, transportul de valori era efectuat cu autoturismul proprietate personală al patronului firmei prestatoare. Au mai fost constatate situaţii de nerespectare a prevederilor planului de pază a transporturilor de valori, în special prin neridicarea armamentului din dotare de către agenţii de însoţire a autospecialelor de transport. Pentru neregulile constatate cu ocazia acţiunii, au fost aplicate 435 sancţiuni contravenţionale conducătorilor de unităţi, în valoare totală de 414.900 lei.Având în vedere aspectele constatate, în vederea îmbunătăţirii stării de legalitate pe acest domeniu de activitate şi prevenirii săvârşirii de infracţiuni, poliţiştii din domeniul ordine şi siguranţă publică au stabilit mai multe măsuri, dintre care amintim:- Informarea conducerii unităţilor centrale ale instituţiilor bancare cu reţea dezvoltată cu privire la deficienţele constatate de către poliţişti pe linia pazei şi securităţii agenţiilor şi sucursalelor proprii.- Susţinerea demersurilor legislative pentru îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, prin instituirea unor prevederi clare, concise şi adoptarea unor măsuri coercitive eficiente. – Reluarea demersurilor prin intermediul Asociaţiei Române a Băncilor, pentru realizarea unor întâlniri de lucru cu reprezentanţii unităţilor bancare cu atribuţii de securitate, în vederea adoptării unor norme specifice şi a unei proceduri pentru sesizarea infracţiunilor de tâlhărie săvârşite prin utilizarea de arme.- Informarea Băncii Naţionale a României cu privire la deficienţele constatate la punctele de schimb valutar/amanet şi solicitarea modificării cadrului legal de autorizare pentru introducerea unor condiţii mai stricte.- Executarea de recontroale la expirarea termenelor stabilite pentru eliminarea deficienţelor constatate. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE E-mail: presa@politiaromana.roTelefon: / Fax: 021-316.66.65


Alte articole:
Sari la conținut