Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 la nivelul MAI (DSU, IGSU, IGAV, DM, CPS) Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență COD SIPOCA 52 / Cod MySMIS 120194

Ministerul Afacerilor Interne derulează proiectul „Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”, SIPOCA 52, co-finanţat prin Fondul Social European (FSE), care constă în implementarea unor sisteme unitare de management al calității și performanței, precum și a unei aplicații informatice suport, pentru furnizarea unor servicii de calitate recunoscute la nivel internațional pe domeniul situațiilor de urgență.

Managementul proiectului este asigurat de către Departamentul pentru Situații de Urgență.

Obiectivul general al proiectului este crearea și dezvoltarea unui cadru unitar pentru managementul performant la nivelul structurilor operative şi de coordonare cu atribuții privind gestionarea și intervenția în cazul situațiilor de urgență și al urgențelor medicale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea performanței organizaționale prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF) și a sistemului de management integrat Balanced Scorecard (BSC) in Ministerul Afacerilor Interne (Departamentul pentru Situații de Urgență, Direcția Generală Management Urgențe Medicale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație, Direcția Medicală, Corpul de Control al Ministrului și Centrul de Psihosociologie), pe domeniul situațiilor de urgență.
  2. Creșterea eficienței serviciilor oferite de structurile din domeniul situațiilor de urgență prin implementarea și certificarea SR EN ISO 9001:2015 în MAI (DSU, DGMUM, IGSU, IGAV, DM și CPS).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

  1. Creșterea capacitații personalului de a implementa sisteme și instrumente unitare de management al calității și performanței prin pregătirea specifică a unui număr de 432 persoane din cadrul MAI.

Rezultatele proiectului sunt:

Rezultate 1: instrument de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF) implementat la nivelul MAI (Aparat Central  – DSU, DM, CCM, inclusiv IGSU împreună cu structurile teritoriale, IGAv împreună cu structurile teritoriale și CPS, pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență);

Rezultat 2: Standard SR EN ISO 9001:2015 implementat la nivelul MAI (Aparat Central – DSU, DM, inclusiv IGSU împreună cu structurile teritoriale, IGAv împreună cu structurile teritoriale și CPS, pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență).

Rezultat 3: instrument de management al performanței – Balanced Scorecard (BSC) implementat la nivelul MAI (Aparat Central – DSU, DM, CCM, inclusiv IGSU împreună cu structurile teritoriale, IGAv împreună cu structurile teritoriale și CPS, pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență).

Rezultat 4: 432 persoane instruite în domeniile: auto-evaluării modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF); managementului calității și managementului performanței – Balanced Scorecard (BSC)

De rezultatele proiectului vor beneficia peste 26.000 de angajați ai MAI care activează în domeniul situațiilor de urgență, precum și populația de pe întreg teritoriul ţării care va beneficia de îmbunătăţirea serviciilor prestate de către structurile cu atribuții în domeniul situaţiilor de urgenţă, ca urmare a implementării instrumentelor de management al calităţii și performanței.

Valoarea totală a proiectului este de 14.577.845,74 lei, din care: 12.243.037,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE și 2.334.807,77 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Proiectul se desfășoară în perioada 16.08.2017 – 15.01.2021.

După îndeplinirea obiectivului specific 1 în cadrul căruia a fost implementat și finalizat cu succes pe data de 05.06.2019 primul instrument de management al calității CAF, la data de 01.04.2020 a fost îndeplinit cu succes și al doilea obiectiv specific, prin implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 la nivelul a 53 de structuri din cadrul MAI, după cum urmează: Departamentul pentru Situații de Urgență (inclusiv DGMUM), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (inclusiv cele 41 inspectorate județene pentru situații urgență), Inspectoratul General de Aviație (inclusiv cele 5 unități speciale de aviație), Direcția Medicală (inclusiv Spitalul de Urgență al MAI ”Prof. dr. Dimitrie Gerota” București) și Centrul de Psihosociologie.

Detalii suplimentare se pot obține de la dna. Mihaela Vizitiu, asistent manager proiect, sau de la dna. Ruxandra Priminescu, ofițer de monitorizare – tel. 021 312.25.47, fax 021 313 71 55, e-mail: dsu@mai.gov.ro, www.mai.gov.ro.

Comunicat presă Certificare ISO

politica DSU privind SMC

Declaratie politica si angajament CPS DSU

CERTIFICATE ISO MAI IGAv USPAv

CERTIFICATE ISO MAI DSU DGMUM

CERTIFICATE ISO MAI DM Spitalul Gerota

CERTIFICATE ISO MAI CPS

CERTIFICATE ISO MAI IGSU ISUJ

CERTIFICAT ISO – MAI

 

 

 


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

  Acțiuni ale polițiștilor, pentru combaterea pescuitului ilegal. Detalii aici

26.704  de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

167 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni. Detalii aici

645 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Sari la conținut