Implementarea sistemului de management integrat Balanced Scorecard (BSC) la nivelul MAI (DSU, IGSU, IGAV, DM, CPS) Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență

 

Ministerul Afacerilor Interne derulează proiectul „Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”, SIPOCA 52, co-finanţat prin Fondul Social European (FSE), care constă în implementarea unor sisteme unitare de management al calității și performanței, precum și a unei aplicații informatice suport, pentru furnizarea unor servicii de calitate recunoscute la nivel internațional pe domeniul situațiilor de urgență.

Managementul proiectului este asigurat de către Departamentul pentru Situații de Urgență, prin manager de proiect, Secretar de stat dr. Raed ARAFAT, Șef al DSU.

Obiectivul general al proiectului este crearea și dezvoltarea unui cadru unitar pentru managementul performant la nivelul structurilor operative şi de coordonare cu atribuții privind gestionarea și intervenția în cazul situațiilor de urgență și al urgențelor medicale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea performanței organizaționale prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF) și a sistemului de management integrat Balanced Scorecard (BSC) in Ministerul Afacerilor Interne (Departamentul pentru Situații de Urgență, Direcția Generală Management Urgențe Medicale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație, Direcția Medicală, Corpul de Control al Ministrului și Centrul de Psihosociologie), pe domeniul situațiilor de urgență.
  2. Creșterea eficienței serviciilor oferite de structurile din domeniul situațiilor de urgență prin implementarea și certificarea SR EN ISO 9001:2015 în MAI (DSU, DGMUM, IGSU, IGAV, DM și CPS).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

  1. Creșterea capacitații personalului de a implementa sisteme și instrumente unitare de management al calității și performanței prin pregătirea specifică a unui număr de 432 persoane din cadrul MAI.

Rezultatele proiectului sunt:

Rezultate 1: instrument de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF) implementat la nivelul MAI (Aparat Central  – DSU, DM, CCM, inclusiv IGSU împreună cu structurile teritoriale, IGAv împreună cu structurile teritoriale și CPS, pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență);

Rezultat 2: Standard SR EN ISO 9001:2015 implementat la nivelul MAI (Aparat Central – DSU, DM, inclusiv IGSU împreună cu structurile teritoriale, IGAv împreună cu structurile teritoriale și CPS, pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență).

Rezultat 3: instrument de management al performanței – Balanced Scorecard (BSC) implementat la nivelul MAI (Aparat Central – DSU, DM, CCM, inclusiv IGSU împreună cu structurile teritoriale, IGAv împreună cu structurile teritoriale și CPS, pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență).

Rezultat 4: 432 persoane instruite în domeniile: auto-evaluării modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF); managementului calității și managementului performanței – Balanced Scorecard (BSC)

De rezultatele proiectului vor beneficia peste 26.000 de angajați ai MAI care activează în domeniul situațiilor de urgență, precum și populația de pe întreg teritoriul ţării care va beneficia de îmbunătăţirea serviciilor prestate de către structurile cu atribuții în domeniul situaţiilor de urgenţă, ca urmare a implementării instrumentelor de management al calităţii și performanței.

Valoarea totală a proiectului este de 14.577.845,74 lei, din care: 12.243.037,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE și 2.334.807,77 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Proiectul se desfășoară în perioada 16.08.2017 – 15.01.2021.

După finalizarea implementării pe data de 05.06.2019 a primului instrument de management al calității CAF, la data de 20.10.2020 a fost finalizată cu succes și implementarea sistemului de management integrat Balanced Scorecard (BSC), fiind astfel îndeplinit cu succes, integral, primul obiectiv specific.

Pe data de 01.04.2020 a fost îndeplinit cu succes al doilea obiectiv specific, prin implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 la nivelul a 53 de structuri din cadrul MAI (Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu cele 41 inspectorate județene pentru situații urgență, Inspectoratul General de Aviație cu cele 5 unități speciale de aviație, Direcția Medicală – inclusiv Spitalul de Urgență al MAI ”Prof. dr. Dimitrie Gerota” București și Centrul de Psihosociologie.

Pe data de 03.08.2020 a fost îndeplinit și al treilea obiectiv specific, prin pregătirea specifică a unui număr de 432 persoane din cadrul MAI în domeniile: auto-evaluării modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF); managementului calității și managementului performanței – Balanced Scorecard (BSC).

În concluzie, în prezent este finalizată implementarea celor 3 instrumente de managementul calității și performanței în sistemul de urgență, fiind realizate toate rezultatele și atinși toți indicatorii de realizare și de rezultat ai proiectului.

Detalii suplimentare se pot obține de la dna. Mihaela Vizitiu, asistent manager proiect, sau de la dna. Ruxandra Priminescu, ofițer de monitorizare – tel. 021 312.25.47, fax 021 313 71 55, e-mail: dsu@mai.gov.ro, www.mai.gov.ro.


Alte articole:
Sari la conținut