Împuterniciri în funcții la nivelul Ministerului Administrației și Internelor

La data de 18 iunie 2012, prin Ordin al Ministrului Administrației și Internelor, chestor de poliție Romanică Adrian, directorul general al Direcției Generale Management Operațional, a fost mutat în interesul serviciului la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, urmând a prelua atribuțiile de șef al Direcției Management Operațional din cadrul acestei structuri.Cu aceeași dată, prin Ordin al Ministrului Administrației și Internelor, comisar șef de poliție Grindean Tudor este împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de director general al Direcției Generale Management Operațional.Începând cu data de 18 iunie 2012, prin Ordin al Ministrului Administrației și Internelor, comisar șef de poliție Ciocoiu Cornel, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, este împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de adjunct al șefului Departamentului de Ordine și Siguranță Publică din cadrul MA.I.Prin decizia președintelui filialei Iași a Academiei Române, la data de 15 iunie 2012, domnului Dobrincu Dorin îi încetează detașarea în funcția de director al Arhivelor Naționale și cu data de 18 iunie 2012, prin Ordin al Ministrului Administrației și Internelor, domnul Drăgan Ioan, șef serviciu Arhivistică Cluj, va exercita cu caracter temporar funcția de director al Arhivelor Naționale.


Alte articole:
Skip to content