Închiderea proiectului „Procese decizionale eficiente la nivelul administrației publice locale din România” – cod SMIS 2284

Ministerul Administrației și Internelor, prin Unitatea de Politici Publice anunță închiderea proiectului ”Procese decizionale eficiente la nivelul administrației publice locale din România”, cod SMIS 2284, implementat în perioada august 2009 – decembrie 2011.Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unor procese decizionale eficiente la nivelul administrației publice locale în vederea adaptării la nevoile comunității.Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (2007–2013), Axa prioritară 1 ”Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul de intervenție 1.1. ”Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, pentru o durată de 28 de luni, desfășurându-se în intervalul 21 august 2009 – 11 decembrie 2011.Valoarea totală a proiectului (fără TVA) a fost de 8.598.146 lei , din care: Valoarea totală eligibilă – 8.388.146,00 leio Valoare eligibilă FSE – 7.129.924,10 leio Valoare eligibilă buget național – 1.258.221,90 lei Valoarea neeligibilă a proiectului –210.000,00 leiValoarea totală cheltuită a fost de 5.982.385,58 lei, din care: Valoarea totală eligibilă – 4.830.015,55 leio Valoare eligibilă FSE – 4.105.513,22 leio Valoare eligibilă buget național – 724.502,33 lei Valoarea neeligibilă a proiectului – 1.152.370,03 leiÎn implementarea proiectului s-au derulat următoarele activități și au fost obținute următoarele rezultate: Organizarea și susținerea conferinței inițiale; Organizarea și susținerea sesiunilor de formare pentru reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, personal cu funcții de conducere din cadrul a 20 instituții publice locale (în domeniile politici publice, management strategic, planificare bugetară, egalitate de șanse și dezvoltare durabilă)– 60 de persoane cu funcții de conducere formate; Organizarea și susținerea sesiunilor de formare pentru reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, personal cu funcții de execuție din cadrul a 20 instituții publice locale (în domeniile politici publice, management de proiect, planificare strategică, planificare bugetară, tehnică legislativă, evaluare, egalitate de șanse și dezvoltare durabilă) – 60 de persoane cu funcții de execuție formate; Organizarea și derularea vizitelor de studiu în țări membre ale UE (Irlanda, Olanda și Suedia) – 120 persoane beneficiare directe ale schimburilor de bune practici; Elaborarea materialului Ghidul instituțiilor administrației publice pentru aplicarea procesului politicilor publice la nivel local; Elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea politicilor publice la nivelul administrației publice locale; 20 exerciții pilot derulate în 20 autorități ale administrației publice locale, finalizate prin elaborarea a 20 documente de politici publice: Organizarea și susținerea conferinței finale.[filename=comunicat_.pdf] [filesize=comunicat_.pdf] Nr. desc.: [downloads=comunicat_.pdf]


Alte articole:
Skip to content