INEP – procedura de urmat pentru solicitarea unui nou act de identitate în locul celui declarat pierdut, furat, distrus sau deteriorat.

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor informează cetăţenii români cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea unui nou act de identitate în locul celui declarat pierdut, furat, distrus sau deteriorat.Posesorii actelor de identitate sunt obligaţi să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora. Furtul actului de identitate trebuie reclamat la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă.Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care ulterior a fost găsit de titular, trebuie predat in termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.Menţionăm, de asemenea, că persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.Precizăm faptul că actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.Pentru eliminarea problemelor ce ar putea decurge dintr-o astfel de situaţie, cetăţeanul român are obligaţia să se prezinte la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă în vederea eliberării unui nou act de identitate în locul celui declarat pierdut, furat, distrus sau deteriorat, unde va depune următoarele documente:- cererea pentru eliberarea actului de identitate;- actul de identitate, numai în cazul în care acesta a fost declarat deteriorat;- dovada eliberată de către unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;- certificatul de naştere, original şi copie;- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat(e), în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie; – hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, a celui cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;Tel. 021-413.54.42,021-746.70.47/8/9;Fax. 021-413.50.49E-mail:inep@mira.gov.ro;web:www.evidentapersoanelor.roStr. Obcina Mare Nr. 2, Sector 6RO – Bucureşti- un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie;- chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate;- timbru fiscal ori documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru. În cazul în care solicitantul nu poate prezenta un document cu fotografie ori se constată diferenţe între fizionomia acestuia şi fotografia din documentul prezentat sau există neconcordanţe între informaţiile din registrul de evidenţă a persoanelor şi cele din documentele depuse, personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei. Nerespectarea dispoziţiilor legale susmenţionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei (RON).


Alte articole:
Sari la conținut