Întâlniri ale secretarului de stat Bogdan Tohănean cu oficiali europeni

Vineri, 28 iunie a.c., secretarul de stat Bogdan TOHĂNEANU a participat la evenimentul de lansare în România a granturilor norvegiene şi ale Spaţiului Economic European (SEE), ocazie cu care au fost semnate patru programe din cadrul sectorului Justiţie şi Afaceri Interne.Evenimentul ce a avut loc la Palatul Victoria a fost urmat de o întrevedere a oficialilor români cu ministrul justiţiei şi securităţii publice din Regatul Norvegiei, doamna Grete FAREMO.În cadrul acestei reuniuni de lucru au fost abordate subiecte de interes reciproc atât în plan bilateral, cât şi din perspectiva consolidării parteneriatului privind dezvoltarea proiectelor finanţate prin intermediul diferitelor mecanisme financiare la care Norvegia este parte.Totodată, la finalul acestei săptămâni, secretarul de stat Bogdan TOHĂNEANU a avut o întrevedere oficială cu o delegație a Comisiei Europene condusă de Stefano MANSERVISI, director al Direcţiei Generale Afaceri Interne a forului european.Întâlnirea ce a avut loc în cursul zilei de joi, 27 iunie a.c., a vizat stabilirea coordonatelor viitorului cadru financiar european 2014-2020, în domeniul Afacerilor Interne.În cadrul întrevederii ce a vut loc la sediul M.A.I., cele două părți au purtat discuţii ample pe tema viitoarelor fonduri din domeniul Afacerilor Interne, respectiv a Fondului pentru Securitate Internă şi a celui pentru Azil Migraţie.De asemenea, a fost realizat un schimb de opinii cu privire la perspectiva continuării Programului Stockholm, discuţiile vizând şi viitoarele provocări în domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne. În acest context, un accent deosebit a fost pus pe problematica migraţiei, cooperării poliţieneşti, combaterii criminalităţii organizate şi terorismului.INFORMAŢII DE BACKGROUND: În acest moment, pentru perioada 2009 – 2014 există două mecanisme financiare în care Regatul Norvegiei are calitate de donator: Mecanismul Financiar Norvegian (donator exclusiv) şi Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (donator principal, împreună cu Islanda şi Lichtenstein). La momentul iniţierii respectivelor mecanisme, au fost identificate sectoare prioritare în cadrul cărora urmau să se implementeze programe naţionale specifice, printre acestea regăsindu-se şi domeniul Justiţie şi Afaceri Interne (Justice and Home Affairs).Ministerul Afacerilor Interne are calitatea de Operator de Program pe domeniul de finanţare „Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante”, din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. Acest program a fost aprobat în data de 17 iunie 2013, proiectele predefinite urmând a fi operaţionalizate în perioada imediat următoare. Valoarea totală a finanţării externe, acordată prin Mecanismul Norvegian, este de 5 milioane euro.


Alte articole:
Sari la conținut