Jandarmeria Capitalei alături de cetăţenii bucureşteni cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului

Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, în perioada 12 – 16 aprilie a.c., Jandarmeria Capitalei asigură, cu peste 1200 de jandarmi, măsurile de ordine şi siguranţă publică la nivelul Municipiului Bucureşti.Pentru asigurarea unui climat de siguranţă şi linişte, jandarmii bucureşteni vor fi prezenţi în zona a 13 lăcaşuri de cult, pe căile de acces către acestea, precum şi pe timpul oficierii slujbelor religioase.De asemenea, jandarmii vor fi prezenţi şi în zonele unde există mari aglomerări de persoane (gări, autogări, pieţe, târguri, metrou etc.), în staţiile R.A.T.B. şi pe liniile mijloacelor de transport în comun care duc către marile centre comerciale.Premergător acestei perioade, vor fi intensificate gradual măsurile de ordine publică şi se vor desfăşura acţiuni cu precădere în zonele şi arterele intens circulate, în preajma restaurantelor, sălilor de jocuri, cluburilor de noapte, urmărind descurajarea persoanelor care tulbură ordinea şi liniştea publică sau comit alte fapte antisociale.Pentru evitarea incidentelor nedorite şi a oricăror situaţii de natură să tulbure liniştea publică, Jandarmeria Capitalei face următoarele recomandări:- cei care participă la manifestările religioase să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile forţelor de ordine şi să evite implicarea în conflicte de orice natură; – în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială să solicite ajutorul echipajelor de jandarmi aflate în proximitate; – să acorde o atenţie deosebită bunurilor şi obiectelor personale (genţi, poşete, bagaje etc.), să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenţia; – să manifeste atenţie pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase şi pe timpul deplasării cu lumânările aprinse, în autovehicule şi pe traseele de deplasare. * * * INFOBACKGROUNDÎn perioada 12 – 16 aprilie a.c., în Bucureşti se vor desfăşura mai multe manifestări religioase, cu ocazia Praznicului Învierii Domnului, organizate de către Biserica Ortodoxă Română.Astfel, în zilele de 12 şi 13 aprilie a.c., între orele 17.00 – 22.00, în lăcaşurile de cult vor avea loc slujbe religioase (DENII), iar în noaptea de 14/15 aprilie a.c., începând cu ora 23.00, vor fi organizate slujbe de Înviere, cu ocazia sărbătorii Praznicului Învierii Domnului.În ziua de 15 aprilie a.c., între orele 12.00 – 14.30, respectiv în ziua de 16 aprilie a.c., între orele 09.00 – 12.30, în lăcaşele de cult vor avea loc slujbe religioase, specifice sărbătorilor pascale.Jandarmeria Capitalei va asigura măsurile de ordine publică în zona următoarelor lăcaşuri de rit ortodox: • Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, sector 4;• Mănăstirea Caşin, situată pe Bd. Mărăşti, nr. 16, sector 1; • Mănăstirea Christiana, situată pe Şos. Pipera, nr. 49, sector 2;• Biserica Schitu Dârvari, situată pe str. Schitu Dârvari, nr. 3, sector 2;• Biserica Popa Soare, situată pe str. Burghelea, nr. 7, sector 2;• Biserica Sfântul Dumitru – Colentina, situată pe Şoseaua Colentina, nr.13, sector 2• Biserica Sf. Nicolae, situată pe str. Jean Steriadi, nr. 19A, sector 3;• Mănăstirea Radu Vodă, situată pe str. Radu Vodă, nr. 24A, sector 4;• Catedrala Sf. Spiridon Nou, situată pe Calea Şerban – Vodă, nr. 29 – 31, sector 4;• Biserica Domniţa Bălaşa, situată pe str. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel nr. 60, în sectorul 4;• Biserica Sf. Treime – Ghencea, situată pe Calea 13 Septembrie, nr. 211, sector 5;• Biserica Sf. Elefterie, situată în str. Sf. Elefterie nr. 1, sector 5.• Biserica Sfânta Vineri – Drumul Taberei, situată pe str. Braşov, sector 6;JANDARMERIA CAPITALEI urează tuturor bucureştenilor Sărbători Fericite şi HRISTOS A ÎNVIAT!D.G.J.M.B. – Compartimentul Informare și Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content